Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

september 2016

overvloedige hoop ___
(Hebr 6:19  en  Rom 15:13)

Lieve mensen,

Deze week schreef Gert-Jan Segers een column over hoop. Dat sprak me aan. Het lijkt me inderdaad erg goed om het nieuwe seizoen te beginnen met een oriëntatie op de hoop.

Hebt u er wel eens op gelet hoe in Hebreeën gesproken wordt over de hoop als “anker van de ziel”? Bij dat woord dacht ik altijd aan een ding, dat ver weg ligt of iets dat aan de boeg van een schip hangt. Maar de Hebreeën­schrijver gebruikt het woord anker zo, dat de loop van het ankertouw erbij hoort. Er staat: “het komt tot in het binnenste heiligdom”. Doordat hij er zó over praat, heeft het een richting; het reikt ergens heen. Zelfs het beginpunt – daar waar het aan mij verbonden is – hoort er bij. Want dát beschrijft hij: eerst schrijft hij dat het heel vast zit, dan dat het ergens binnenloopt en dán pas waarheen het anker gaat: “tot in het binnenste heiligdom”. De twee Griekse woorden voor vast en zeker betekenen zoveel als: “waar men op aan kan, zeker, betrouwbaar, veilig, het functioneert”, dat zijn woorden die passen bij een stevige knoop of een andere krachtige verbinding aan het begin van dat hele ankersysteem. Die andere kant ligt buiten het zicht, die is in de heilige plaats, daar waar Jezus is, bij de troon van God. Letterlijk staat er: “waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons.” Zo’n anker lijkt dus wel wat op een veiligheidslijn bij het klimmen. Kennelijk is dat de functie van de hoop voor onze ziel.

Zoiets zie ik ook als Paulus voor de gemeente van Rome bidt, in Romeinen 15:12. Hij haalt Jesaja 11 aan en schrijft dat de niet-Joodse volken hun hoop zullen vestigen op een nakomeling van Isaï. Die hoop krijgen we van God, want Paulus schrijft: “Moge God – die ons hoop geeft – u met vreugde en vrede vervullen…” Het is als met een kinderfeestje bij een klimmuur, die muur is ons geloof, onze lijn met Jezus de hoop (zodat we niet diep kunnen vallen, zelfs al grijpen we mis) en de goede sfeer bij de klimruimte staat voor de vreugde en vrede die God kan geven. En terwijl men daar geoefend wordt in het geloven, bidt Paulus dat de Heilige Geest er voor zorgt dat de verbindings­lijn steeds sterker wordt. Dat laatste is immers letterlijk het doel van zijn gebed: “zodat uw hoop over­vloedig zal zijn, door de kracht van de Heilige Geest.”

Daarom bid ik ook voor u: “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.”

Concrete gebedspunten

Christelijke politiek en het levenseinde

Pratend over hoop kom je soms tot een gesprek over de omgang met het levenseinde. Politiek ligt dat heel gevoelig. Wat je zoekt is dat het een goed gesprek wordt. Een echt gesprek. Hoe doe je dat zo dat de hoop, die in ons is, zo gaat oplichten dat het anderen niet in de weg zit, maar juist uitnodigt tot het zoeken van het beste voor elkaar? Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie organiseert een debat op vrijdagmiddag 28 oktober over autonomie, de rol van relaties en geloofsargumenten in het levenseindedebat en vraagt uw gebed daarvoor.

 • Prijs de Heer van het leven, dat hij ons aan elkaar gegeven heeft en voor ons zorgt.
 • Bid voor de voorbereidingen van dit congres, dat de sprekers wijsheid ontvangen.
 • Bid voor de komende Denkwijzer (veel artikelen hierover), dat deze tot zegen zal zijn.

Beleid beïnvloeden, hoe doe je dat?

De ChristenUnie heeft raadsleden, Statenleden en vertegenwoordigers in de waterschappen die als volksvertegenwoordigers invloed uitoefenen op het beleid. Hoe verwerft men draagvlak voor een eigen voorstel? Kun je jouw invloed op het beleid vergroten? Hoe leer je dat? Bijvoorbeeld op één van de cursussen die Opleidings­centrum van de ChristenUnie al sinds september 2006 verzorgt. Al 10 jaar lang! Uitstekende cursussen, voor ieder wat wils. Daar zijn we dankbaar voor.

 • We danken God voor de 10 jaar dat het Opleidings­centrum vruchtbaar kon zijn.
 • Prijs Hem als de bron van alle wijsheid, de Heer die ons zijn Heilige Geest geeft.
 • Dank voor de cursussen, voor de kansen die politici en bestuursleden steeds weer krijgen om zich zo de stijl en het gedachtegoed van de ChristenUnie eigen te maken.

Zeggenschap over eigen omgeving

Vorige week kwam er bij de Tweede Kamer een initiatiefnota uit, waarin de fractievoorzitters van de ChristenUnie en de PvdA, Gert-Jan Segers en Diederik Samsom, voorstellen doen die burgers meer zeggenschap geven. De fracties willen dat de overheid aansluit bij ontwikkelingen van onderop – dat de overheid ruimte geeft – ondersteunt – stimuleert.  (zie eventueel deze link).

 • Begin ook dit onderdeel met woorden waarmee u God dankt en eert: Hij leidt ons.
 • Bid voor uw eigen omgeving, dat daar mooie, goede initiatieven kunnen opbloeien.
 • Bid voor het Nederlandse beleid, dat burgerinitiatieven beter worden ondersteunt.

ChristenUnie Inspiratiedag

De komende jaren komen er heel wat verkiezingen. Dat wordt een heuse campagnemarathon.

Het begint met de Tweede Kamer en daarna de Gemeenteraad. Die campagnes kunnen elkaar versterken!  Zaterdag 3 september verwachten we ruim 200 deelnemers voor de ChristenUnie Inspiratiedag. Iedereen uit de partij: lokale campagneleiders, Kamerleden, bestuursleden en bestuurders in de lokale afdelingen, medewerkers partijbureau...  
Samen gaan we er tegenaan.

 • Begin met wat ons onze diepere motivatie is – bid voor de komst van Gods Koninkrijk.
 • Dank voor de onderlinge samenwerking en vraag dat deze heel krachtig mag worden.
 • Bid dat dit bijdraagt aan de toekomst van onze kinderen  (betreft één van de campagnethema’s).

Bidden voor Jeruzalem en voor het Midden Oosten

Paulus bad in de bovengenoemde brief aan Rome om vreugde en vrede voor zijn lezers. Maar hij vroeg ook om hun gebed voor hemzelf. Hij was onderweg. Hij was op reis naar Jeruzalem. Hij wilde bescherming tegen degenen die niet naar het Evangelie wilden luisteren en hij hoopte dat anderen, die wel geloofden, de hulp (die hij kwam brengen) zouden aanvaarden (Rom. 15:31). Ook in deze tijd zijn daar in dat bedreigde gebied mensen onderweg met een boodschap van vrede.

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem, speciaal voor vredestichters die daar wonen of komen.
 • Bid voor de ontwikkelingen in het Midden Oosten, dat - al met al - Gods wil geschiedde.
 • Bid met name voor de oorlogsgebieden, vraag God om wonderen van barmhartigheid.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert elke week een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts