Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Februari 2016

… dat ze jullie goede daden zien … (Matteüs 5:16b)

Lieve mensen,

Jezus kwam bij ons om de breuk de herstellen die wij mensen met zijn hemelse Vader hadden gemaakt. Alleen al daarom is Jezus anders dan wij zijn. Hij kwam van de Vader. Hij kende de Vader. Hij is één met zijn Vader. En dus kun je merken dat Hij in praktische situaties anders tegen zaken aan kan kijken dan wij (uit onszelf alleen zouden doen).

Neem nu deze uitspraak: “laat je licht schijnen voor de mensen…” Jezus zegt: “opdat ze jullie goede daden zien”. Ik kan dan denken: “mijn goede daden? Maar dan vergeet ik hoe Jezus verder gaat: “...en zij eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”.

We weten dat Jezus is gekomen om de band met de Vader te herstellen. Daar had Hij alles voor over. Dat gedenken christenen in deze veertig dagen tijd. Ik vind het mooi dat ook deze aansporing over het schijnen van licht daar helemaal vanuit gaat. Jezus gaat er kennelijk vanuit dat de andere mensen inderdaad in die daden zijn Vader zullen herkennen. Dat zij dus werkelijk het meest belangrijke zullen zien. En ja, uiteindelijk staat Hij daar zelf garant voor.

De politieke consequentie is glashelder. Je mag tevoorschijn komen. Je mag herkenbaar zijn. Je mag het laten zien als je iets bereikt met je christelijke politiek. Dat is dan niet omdat je zo zou laten zien dat jij beter bent dan anderen. Het heeft te maken met de herstelde breuk. Jezus is gestorven en opgestaan. Men kan Gods koninkrijk zien. Daar heeft Hij voor gezorgd. Hij is nu koning, Hij bepaalt het beleid. En dat is: laat maar zien, want het gaat om de Vader. Het is opdat de mensen die jouw licht zien God de eer gaan geven. Daar zal Hij uiteindelijk zelf voor zorgen.

Bidden voor …

Raadsleden, Statenleden

Weet u wie er bij u in de buurt voor de ChristenUnie in de Raad zit? Desgewenst zou u eens op de site kunnen kijken bij christenunie.nl/ lokaal-en-provinciaal. U kunt daar uw eigen gemeente invullen, maar ook op uw provincie klikken. Zo ziet u wie de ChristenUnie daar vertegenwoordigt. Soms wordt een raadslid bedreigd, tegenwoordig wat vaker dan vroeger (vgl. de korte animatie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Ook dat vraagt om wijze reacties. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor burgemeesters en wethouders.

 • dank voor alle mensen die durven laten zien dat ze van Christus zijn
 • vraag God de Vader dat Hij hun werk zo zegent, dat de mensen Hem gaan zien
 • bid uw volksvertegenwoordigers vrijmoedigheid toe; dat ze hun licht laten schijnen
 • vraag Gods bescherming tegen bedreigingen en wijsheid om daarmee om te gaan

Waterschapsbestuurders

De waterschappen komen niet zo vaak aan bod. Maar wat lees ik op hhsk-SGPChristenUnie.nl (onze site voor het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard)? Daar blijkt dat onze dijken moeten voldoen aan een strenge, uiterst veilige norm: “De dijk van de Hollandse IJssel is voor de zijde van Krimpen aan den IJssel en Gouda geheel afgekeurd …… Soms staan de huizen in de dijk.” Hoe los je dat op als je én op veiligheid moet letten, én de bewoners wil ontzien én ons mooie landschap in stand wil houden? Dan moet je goede afwegingen maken.

 • dank God voor mensen die wijs aan de slag gaan om nieuwe plannen te maken
 • bid voor uw landschap, vraag om Gods zegen, opdat we goed kunnen wonen
 • de mensen zijn verantwoordelijk voor het milieu, bid dat Gods Geest hen verlicht

Moderne devotie

Zoekend naar een gebedsonderwerp uit de Provinciale Staten kwam ik via het waterschap Salland uit bij Overijssel. Wist u dat een van de meest verkochte boeken aller tijden daar vandaan komt? Thomas a Kempis schreef de ‘Navolging van Christus’. Samen met het CDA en de SGP heeft de ChristenUniefractie op 17 februari een motie ingediend opdat de Gedeputeerde Staten van Overijssel zich er voor gaan inspannen dat het gedachtegoed van de Moderne Devotie op de werelderfgoedlijst geplaatst wordt. De motie is aanvaard. Licht voor de mensen…

 • dank opnieuw voor christelijke politiek, nu meer specifiek in uw eigen provincie
 • bid om een zegen op die motie, dat de moderne devotie ook nu vruchtbaar mag zijn
 • voor de bestuurlijke lagen in ons land kunt u bidden voor een goed onderling overleg

TTIP: is Amerika’s wil wet?

“Laten wij de standaard bepalen, van wat haalbaar en gewenst is – de Amerikanen kunnen daar niet aan tippen.” Ik kreeg rode oortjes toen ik dit in de blog van Eppo Bruins las. In Europa pakken we veel zaken wat fijnmaziger aan dan daar: nieuwe producten moeten passen bij wat er al is. Sommige dingen doen we hier beter (lees ik in die blog). Maar we kunnen die voorsprong verliezen. Een nieuw tot stand te brengen vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en Amerika kan lastige juridische consequenties hebben, waardoor we de Europese stijl moeten prijsgeven…

 • bid voor Europa, we zijn eeuwen lang gezegend, bid dat dit vruchtbaar mag blijven
 • bid voor machthebbers in Brussel en Washington, dat ze inzicht in het goede ontvangen
 • dank voor parlementaire controle; dank voor onze fractie, bid voor uw parlement

Vluchtelingenstromen in de wereld

Wist u dat men in de hele wereld momenteel ongeveer 60 miljoen vluchtelingen telt? Dat is 3½ maal Nederland. Van dat aantal komt ongeveer 1,5% naar Europa. De andere 98,5% zoeken hun verblijf elders. In het kleine Libanon zijn meer vluchtelingen dan in heel Europa. Zoiets vraagt om een (meer) proactief beleid. Doen wat je kunt doen om iets van Gods goedheid te laten zien.

 • bid voor de wereldleiders,  dankend dat God de Heer van alle Heren is
 • bid voor de mensen die leiders en volken beïnvloeden, dat ze mogen leren van Jezus
 • bid om Gods leiding in uw eigen leven – om een open oog voor wat u zelf kan doen

Danken en bidden voor het Wetenschappelijk Instituut

Vrijdag 19 februari was het symposium over “Wijsheid in de politiek”. Gert-Jan Segers sprak waarderend over de huidige paus: dat beleid is zo praktisch. Dr. Jan Hoogland roemde Angela Merkel; niet omdat ze alles onder controle heeft, maar omdat ze de nood ziet, niet bij de pakken neerzit en gewoon begint met aanpakken. Straks mag Theo de Boer de jaarlijkse Groenlezing uitspreken, 2 maart in de Gertrudiskapel in Utrecht: over hoever de vrijheid reikt die mensen krijgen, ook van de overheid, om verschillende keuzes te maken aan het einde van ons leven…

 • dank voor praktische wijsheid in de politiek, dank ook voor het boek van Rob Nijhoff
 • bid voor de Groenlezing op 2 maart, dat het tot zegen mag zijn voor wie daar heen gaat
 • dank voor ons Wetenschappelijk Instituut en bid voor haar werkers (er is een vacature)

Een goede veertigdagentijd toegewenst!
Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert 3 x per maand een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts