Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Pasen 2016

 the Revenant – Revanche – Reward  (Handelingen 2)

Lieve mensen,

Deze keer beginnen we met het verhaal achter een film: The Revenant. De hoofdrolspeler kreeg dit jaar een Oscar en met een vriend ben ik gaan kijken. Oorspronkelijk gebeurde het in 1823. Een Noord-Amerikaanse verkenner ontmoet een Grizzlybeer, raakt dodelijk gewond en wordt na een paar dagen zorg door zijn kameraden achtergelaten - begraven onder een berehuid en wat aarde (ze vreesden voor indianen in de buurt). Hij overleeft dit graf en kruipt 150 km met een gebroken (gespalkt) been voor hij weer bij mensen is. Volgens eigen zeggen wilde hij revanche nemen op de mannen die hem voor dood achterlieten. Met welk uiteindelijk oordeel zal hij die twee ontmoeten? In de film wordt minstens twee keer gezegd: “de wraak is aan God”. Toen het ooit echt gebeurde heeft hij die mannen één voor één achterhaald, maar hij doodde hen niet…

Herkent u de overeenkomst met het Paasevangelie? Een ‘revenant’ is iemand die terugkeert uit een doodsgebied. Net als Jezus. Petrus liet Hem los. Net als die mannen. Met welk oordeel zal Jezus komen bij Petrus? Het staat in Johannes 21: “Hoed mijn schapen”.

En hoe vergaat het de andere mensen, de “schapen” die er toen óók bij waren? Petrus zegt het met Pinksteren: “Israëlieten, luister naar wat ik jullie vertel over Jezus uit Nazareth. Jezus is door God gestuurd. Hij heeft machtige wonderen gedaan en bijzondere dingen laten zien. Dat kon hij doen omdat God hem de kracht daarvoor gaf. Dat weten jullie. Toch hebben jullie Jezus laten doden. Jullie hebben hem aan ongelovigen uitgeleverd en die hebben hem aan het kruis gehangen. Dat had God allemaal van tevoren bepaald. Maar Jezus is uit de dood opgestaan, God heeft hem uit de dood teruggehaald. De dood kon hem niet vasthouden.” (Bijbel in Gewone Taal)

Let op het vervolg. Eerst: “toch hebben jullie Jezus laten doden.” Maar wat gebeurt daarmee? God haalt Hem terug uit de dood. En dan? Petrus zei: “Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En hij zal de heilige Geest aan jullie geven.” Veel mensen geloofden Petrus en lieten zich dopen. En Lucas schrijft daarover: “En er kwam vrees over elke ziel en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.” Dus iedereen was diep onder de indruk en de apostelen deden veel wonderen. Is die reactie een “reward”, een beloning die God ons geeft?

Ik kwam tot dit stukje door die film waarin werd gezegd: “de wraak is aan God”. Net als in de Bijbel – en net als nu in Brussel – gebeuren er in die film hele gewelddadige dingen. Ik deed soms mijn ogen dicht – en zocht dan troost bij de ware Revenant: Jezus is de man die juist dát geweld verdragen heeft. Toen Petrus zich in die nacht warmde aan het vuur, stond Jezus gewond in de kou… maar Hij heeft dat alles overwonnen met Pasen. Daarna schonk God Hem alle macht, Jezus ontving de beste beloning, en Hij schenkt zijn volk genadig de Heilige Geest.

Bidden voor …

Brussel

U kent het nieuws. Mensen zeggen: hóe kun je dit voorkomen? Altijd voorkomen kunnen we niet. We kunnen wel meeleven. We kunnen kiezen voor recht. We kunnen elkaar opzoeken. Er kan nog meer: opnieuw beginnen, angst bestrijden, kritisch en alert zijn, bouwen aan gemeenschap.

 • begin als Job, dank eerst God voor wie Hij is, God is meer dan wat wij denken
 • bid voor de families die in rouw zijn of onthutst naar hun gewonde geliefden gaan
 • bid voor alle professionals, politie, bewakers, artsen, bestuurders
 • dank voor iedere hoopvolle daad, bid om herstel van de stad

Europa en haar mensenstromen

Doordat een vriend een artikel had geliked, las ik tot mijn ontzetting dat iemand vluchtelingen deserteurs noemde. Zij vond dat de Syriërs eigenlijk in Syrië moeten zijn, om daar te vechten. Zo kan je een burgeroorlog aanmoedigen en in een noodsituatie roepen: “jouw probleem - blijf daar”. Wat moet je bidden als mensen hun wereld zo zeer in vakjes verdelen, dat ze andere mensen niet meer behandelen zoals ze zelf behandeld zouden willen worden? Wat moet je doen als het onrecht toeneemt? En hoe beoordelen we het akkoord met Turkije? Is dat akkoord rechtvaardig?

 • bid om de Heilige Geest, dat Hij onze harten mag aanraken en wijsheid geeft
 • bid voor de direct betrokkenen, vraag dat God uitkomst geeft in de nood
 • dank en bid voor uw regering, vraag God dat Hij de regeerders blijft leiden

Politieke steun voor een Down-vriendelijke samenleving

Ook over dit onderwerp kent u de kwestie denk ik zelf ook. Wanneer je iets overkomt kun je moed vatten en dat aanpakken, hopend op hulp van anderen. Mensen vinden best wel vaak een weg om liefde te geven en dikwijls merken ze achteraf dat het echt kon, hoe moeilijk het ook was. Maar als je vooraf voor een keuze wordt geplaatst, wordt de situatie anders. Is het wel wijs om al die moeders in Nederland bij een nieuw keuzemoment te brengen, dat er vroeger niet was?  De kernvraag is momenteel: moet onze overheid de NIP-test die dat doet standaard gaan aanbieden?

 • dank voor de genade van Jezus Christus, Hij ging vrijwillig de moeilijkste weg, alleen
 • bid om gemeenschapszin, dat we kracht vinden om elkaar te helpen als iets moeilijk is
 • bid voor het parlement: voor goed overleg  en wijze gesprekken

Nederland voorzitter - internationale gebedsbijeenkomst op 6 april in Den Haag

De Nederlandse ministers zijn dit half jaar de voorzitters in de beraadslagingen van de Europese ministers. Onze premier geeft nu dus leiding aan de Raad van de Europese Unie, daar komen de regeringsleiders, het gaat om belangrijke beslissingen. Er is in Europa ook een “European Union of Prayer”, die organiseert ieder half jaar een gebedstijd in het land van de voorzitter. Woensdag 6 april is dat in De Anglicaanse Kerk St John and St Philip, Arie van der Spuyweg 1, Den Haag. De ontvangst is vanaf 19u00, de aanvang 19u30, het einde is gepland op 22u00. U bent welkom!

Op dezelfde dag is ook het referendum over het verdrag met de Oekraïne, gaat u stemmen?

 • bid voor de volkeren in en om Europa, dat ze Jezus navolgen en met elkaar leven
 • dank voor de ontmoetingen in Den Haag, voor de regeringsleiders, voor de voorbidders
 • bid en dank voor het referendum op 6 april, dat dit de democratie mag versterken

ChristenUnie Partijcongres 23 april

Ons congres staat nu in het teken van "Dienstbare samenleving". Dan gaat het er ook over het samenspel tussen allerlei geledingen in de maatschappij en haar meest prominente 'speler': de overheid. Doet de overheid het goed? Is die overheid 'bescheiden' genoeg? Ondersteunt en helpt ze waar dat echt nodig is? Dat zijn vragen die op het congres aan de orde kunnen worden gesteld. Ook kan Gert-Jan Segers tot nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie gekozen worden.

 • dank voor goede samenwerking in de partij, tussen partijbestuur, medewerkers en politici
 • bid voor een gezegend congres, dat dit ons - bij alle grote vragen - verder brengen mag

ik wens u gezegende Paasdagen!
Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert 3 x per maand een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts