Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

September 2015

“Doet u dan voortaan net zo”
Lucas 10:37        

Lieve mensen,

Graag geef ik u iets opmerkelijks door: over hoe Jezus de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan vertelde. Het was in een gesprek met een wetgeleerde. Het ging over het grote gebod. Ze waren er samen over eens: het gaat om God liefhebben – en je naaste als jezelf. De wetsgeleerde vraagt dan: “wie is mijn naaste?”. En dan gebeurt het opmerkelijke. Zij spraken over de wet en tegelijkertijd doet Jezus dan wat daarin staat én Hij volgt – in zijn uitleg – die wet op de voet.

De Thora noemt slechts twee keer dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Het staat twee keer in Leviticus 19. Daar staan 15 korte stukjes, die God iedere keer afsluit met: “Ik ben de Heer”; in die afsluitingen lees ik het eerste deel van het grote gebod: “God liefhebben bovenal”. En bij twee van deze gedeeltes staat ook expliciet : “heb je naaste lief als jezelf”.

De eerste vermelding is in Leviticus 19 vers 17 en 18  (in de NBV):

 • Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

En wat doet Jezus aan het einde van de gelijkenis? Hij vraagt wie er werkelijk een naaste was voor de berooide reiziger en zegt dan tegen de geleerde: “Doet u dan voortaan net zo”. “Voortaan”, dat klinkt alsof Jezus een nieuwe gedragslijn geeft, maar Hij volgt daarin het andere stukje over naastenliefde in Leviticus 19 op de voet (vers 33 en 34):

 • Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

Het was een bekende regel, maar de geleerde had daar kennelijk nog niet naar geleefd. Eigenlijk zegt Jezus dat hij nog niet goed had geluisterd naar de HEER zijn God. Hij roept hem ter verantwoording en dat was nou precies wat je volgens de wet juist ook bij naastenliefde van elkaar mag verwachten.

Toepassing en bidden voor de politiek

Sommige mensen staan zo ver van je vandaan, dat jij hen haast niets te zeggen hebt; maar dan zegt de wet: aanvaard hen wel, net zoals met volks­genoten. Andere mensen ken je veel meer van nabij, maar een van hen schiet tekort. Dan zegt de naastenliefde: niet mokken, eerlijk uitspreken! Zo vult het een het ander aan: dat wat jou erg vreemd is tóch aanvaarden en  wat jou pijn doet eerlijk bespreken. Natuurlijk geldt dat ook binnen de politiek, bijvoorbeeld als er ergens onverwacht heel veel vreemde mensen jouw land binnen komen. Zo zijn er meer zaken waarin beide benaderingen van belang zijn.

 • Dank en bid voor raadsleden en Kamerleden die beleidsmakers aanspreken als die het niet zo goed doen. Bid dat ze -juist uit liefde- niet zullen verstommen; dat ze volhouden.
 • Dank en bid voor beleidsmakers die wegen zoeken om de mensen die ‘vreemd’ of ‘anders’ zijn en toch  tussen ons wonen eerlijk te behandelen. Bid beleidsmakers kordate liefde toe.
 • Bid ook voor uzelf, dat God u praktische wijsheid geeft in uw eigen keuzes.

Bidden voor Prinsjesdag

Dinsdag is het Prinsjesdag, de parlementsleden komen naar de Ridderzaal en onze koning spreekt de troonrede van de regering uit. Het is een dankbaar moment, het kan onze betrokkenheid versterken.

 • Laten we allereerst de Heer prijzen, want Hij is de grote Koning.
 • Vraag of Hij het aan onze regering wil schenken dat zij het goede kunnen behartigen.
 • Bid het parlement wijsheid toe als ze over de plannen spreken.
 • Bid ook voor koning Willem Alexander en voor de koninklijke familie.

Bidden voor de eigen fracties

De ChristenUnie heeft vijf leden in de Tweede Kamer en drie in de Eerste Kamer. We zijn dankbaar dat Peter Ester, die ziek was, weer gezond is verklaard en met nieuw elan aan de slag gaat. Daarnaast zijn er de vele fractiemedewerkers, hun werk kan niet gemist worden. We weten welke zaken nu actueel zijn, maar nog niet wat er straks zal spelen. Wel weten we dat het dan niet zonder God zal zijn. In dat besef treden we de toekomst in goed vertrouwen tegemoet.

 • Dank voor gezondheid, voor Gods bescherming en dat er moed is om aan de slag te gaan.
 • Bid voor goede contacten met andere fracties, voor effectief overleg en vruchtbare moties.
 • Bid ook voor de fractiemedewerkers, ze doen het voorbereidende werk, vraag om een zegen.
 • Bid voor de algemene beschouwingen, dat de eigen visie goed naar voren gebracht kan worden.

De vluchtelingencrisis in onder meer het Midden-Oosten

Als we het nieuws horen kan je bijna niet anders dan tegen God zeggen dat oorlog verschrikkelijk is en het voortduren van oorlog nog erger. We zien mensen die net genoeg kracht hebben om opnieuw op weg te gaan en onder hen ook andere mensen die met hen meetrekken. Dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die wel weg willen, maar geen kans zien om weg te gaan. Te moe, te arm. Soms moeten ze eerst nog zorgen voor een stervend familielid. Als ik dat bedenk, vind ik troost in Jesaja 57 vers 1 en 2. Dat gaat over een rechtvaardige die zo sterft vanwege de boosheid op aarde, maar… hij gaat in vrede.

 • Dank dus dat geen ellende, hoe groot ook, het laatste woord heeft, dank voor Gods overzicht.
 • Bid voor mensen die in grote onzekerheid over familieleden zijn, dat ze troost en vrede vinden.
 • Bid dat God in zijn overmacht iets met die oorlogen doet en bid voor regeringen, hier en daar.

Vluchtelingen in ons land

Om de grote toeloop het hoofd te bieden heeft de ChristenUnie voorgesteld dat de regering mensen, die dat het op kunnen en willen brengen om zelf onderdak te bieden aan een vluchteling, tegemoet komt met een daarbij passende regelgeving en kostenregeling. Verder zijn er talloze andere initiatieven waarbij mensen niet werkloos toezien, maar iets doen dat in hun vermogen is.

 • Dank voor alle geestkracht, bereidwilligheid en bezonnenheid, voor de werking van Gods Geest.
 • Bid voor de uitwerking van al die plannen: voor vastberadenheid en voor bescherming.
 • Bid nogmaals voor de regeringen in Europa, dat ze wijs en kordaat zullen zijn.

PerspectieF 15 jaar – 3 oktober feest in Utrecht

PerspectieF verwacht een dag geschikt voor jong en oud, politiek geïnteresseerd of niet, ongeacht politieke kleur. Draagt u hen en de jongerenpolitiek een warm hart toe? Bent u betrokken bij de samenleving? Zijn er vragen die u graag aan premier Rutte zou willen stellen? PerspectieF maakt reclame voor dit gratis evenement en hoopt dat velen zich zullen aanmelden. Dat kan via deze link.

 • Dank voor vijftien jaar frisse inbreng en jeugdige betrokkenheid.
 • Dank voor de zegen die de Heer daarmee aan de ChristenUnie gegeven heeft.
 • Bid voor een inspirerende zaterdag, een mooi feest, waar we later graag op terugzien.

Uitnodiging Open Dag Tweede Kamerfractie

DV 31 oktober opent de ChristenUnie de deuren van de Tweede Kamer voor een uniek kijkje achter de schermen van de Nederlandse politiek. Voor de Open Dag is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Van harte aanbevolen!
U kunt er meer over lezen of u aanmelden via deze link.

 
hartelijke groet,

Kees Sinke
gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

 
De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app op een smartphone downloadt krijgt elke dag een gebedsonderwerp aangereikt.
De bijdragen vanuit het partijbureau komen ongeveer een keer in de tien dagen langs.

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts