Jezus toont zich Heer van de zeven gemeenten bij Patmos. Hoe kan dit helpen bij ons bidden? -

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Trouw zijn tot in de dood …

Lieve mensen,

Jezus toont zich Heer van de zeven gemeenten bij Patmos. Hij laat aan elk van hen een boodschap doorgeven. Dit jaar wil ik daar met u naar luisteren. Hoe kan dit helpen bij ons bidden? Deze keer letten we op de tweede in die serie. Hoe versterkt dit het gesprek met onze Heer? Voor een goed verstaan is het behulpzaam dat we opmerken dat Jezus hier gemeenschappen aanspreekt. De 7 gemeenten lijken op de 4 partijen van een klassiek koor. Sopranen zingen de hogere tonen en als een dirigent daarover opbouwende kritiek geeft, luisteren bassen mee en passen het toe bij de partij die zij met hun lage stemmen samen zingen. Zo ook in Openbaringen 2 en 3. Elk bericht is specifiek bedoeld voor een aparte gemeenschap, maar de andere gemeenschappen luisteren mee.

Bij de eerste gemeente (Efeze) had Jezus een boodschap over hun daden, over hun eerste liefde: ze moesten weer doen zoals vroeger. Nu bij Smyrna gaat het om hun toestand en om wat ze zijn. Jezus kent hun armoede, maar ze zijn rijk. Jezus kent hun verdrukking, Hij profeteert dat dit nog veel erger wordt en vraagt daarbij dat ze trouw zullen zijn tot de dood.

Daartoe presenteerde Jezus zich meteen al als overwinnaar op de dood. Hij vertelt Smyrna dat ze zullen zijn als Job, maar met dit verschil dat aan Job niet werd verteld dat de Satan hem wilde laten vallen. Smyrna krijgt dat wel te horen en Jezus is hier de goede herder die zijn schapen door het duistere dal naar het einde leidt. Hij wil dat ze overwinnen! Hij wijst op hun eigenlijke winst: dat ze van de tweede dood (een dood na de zichtbare dood) zelfs geen schade zullen ondervinden. Glorieus: met hun trouw krijgen ze de de kroon van het leven.

Een hobby kun je doen zolang de risico's niet te groot zij; worden die te groot, dan keer je terug. Maar hier vraagt Jezus aan Smyrna dat ze niet zullen afhaken, ondanks de dood die dreigt. Hij is daar zelf doorheen gegaan en met het gezag dat Hij daardoor verworven heeft vraagt Hij hen om niet bevreesd te zijn voor de gevangenis. Hij appelleert op een diep vertrouwen in Hem. Dat is als een fundament: dat zie je wanneer het gelegd wordt, je ziet het ook als een huis beschadigd wordt. Maar ook bij andere huizen draagt het fundament het huis. Ook de andere gemeenten behoeven de trouw aan hun Heer, zelfs al worden ze niet verdrukt.

Als we gaan bidden voor de politiek in ons land kunnen we dit stukje toepassen door nog eens te letten op ons fundament. Hoe Jezus de dood overwon. Dat we daardoor meer vertrouwen hebben in de Heer van ons leven, dan in alles wat Hij met dat leven geeft. Zo kunnen we Hem aanbidden als de Bewaarder/Wachter uit Psalm 121.
Dat geeft rust aan ons gebed. Laten we dat doen, aanbid Hem!

Dankbaar terugzien op 4&5 mei, bidden tegen antisemitisme

In zekere zin zijn de landen in Europa overlevenden uit een verdrukking die veel weg heeft van Openbaringen. De heilsstaat die de nazi's propageerden zocht niet het leven, maar de dood. Het kon niet overwinnen. Bijna alle landen van de wereld waren in 1945 officieel in oorlog. En was het toeval dat Joden toen werden vervolgd? Inclusief zij die daartegen in verzet kwamen..? Als Jezus over Smyrna zegt dat er mensen waren, die deden alsof ze Joden zijn, toont hij zich solidair met mensen die zich wel Jood mogen noemen... Jezus is zelf een Jood. Na zijn opstanding zocht hij speciaal zijn broer Jacobus op - zo bleef Hij met zijn volk verbonden en zijn volk met Hem.

 • Laten we danken dat WOII ons laat zien dat verdrukking voorbij gaat, net als aan Smyrna werd beloofd.
 • Joden 'mochten niet' bestaan, bid voor dit zo systematisch opgejaagde volk en dank dat ze er wel
 • Bid ook voor andere groepen die worden vervolgd omdat ze onder ons zijn; bid voor hun behoud.
 • Dank dat de Heer zich laat kennen als de Wachter van Psalm 121, als het moet ook door de dood heen.

Corona en de keuzes die de ChristenUniefractie daarbij maakt

Mirjam Bikker is de nieuwe woordvoerder Volksgezondheid van de ChristenUnie in de Tweede Kamer en daarom ook bij het coronabeleid. In haar blog van 30 april geeft ze uitleg over de keuzes van de fractie en de afwegingen die de fractie daarbij maakt. Zo staat voor de ChristenUniefractie voorop, dat de inzet van allerlei (digitale) bewijzen van gezondheid niet mag leiden tot een tweedeling in de samenleving: tussen zij die niet en zij die wél gevaccineerd zijn. Ze eindigt met een oproep, die mij doet denken aan de oproep die Jezus deed bij Smyrna. Blijf opletten! Dat doen we immers ook als christen? Zo werkt uw trouw aan Jezus zich uit in uw sociaal gedrag.

 • Dank voor woordvoerders die bij alle nodige maatregelen letten op de vrijheid om zelf te beslissen.
 • Bid voor goede verantwoordelijkheid, zowel voor de burger die handelt, als voor de overheid die regelt.
 • Dank dat er op gelet wordt dat iedereen mee kan komen, ook als "het digitale" voor iemand te lastig is.

De komende regering

De informateur, Herman Tjeenk Willink, heeft zijn eindverslag uitgebracht. Het benoemt een aantal grote uitdagingen waar ons land voor staat: het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis, het verminderen van maatschappelijke kloven, het werken aan een dienstbare overheid met een andere politieke cultuur... Gert-Jan Segers had bij de informateur aangegeven dat nu andere, grotere fracties dan de ChristenUnie aan zet zijn om een formatie aan te gaan en hij schrijft: "We willen ons blijven inzetten voor herstel van vertrouwen en een dienstbare overheid met oog voor mensen die nu nog onvoldoende gezien worden."

 • Dank dat God aan mensen de ruimte geeft om het land te bewonen en daarin om te zien naar elkaar.
 • Bid voor ons land, dat we leren om attent acht te geven op de mensen die onvoldoende gezien worden.
 • Bid dat dit formatieproces kansen open legt voor de veranderingen die bij de Heer welbehaaglijk zijn.

Politie, marechaussee, etc.

Laten we bij het bidden voor de overheid ook denken aan de vrouwen en mannen die actief moeten optreden, zoals politie, marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten. Als burgers het gezonde, matige gedrag opgeven moeten juist zij soms ingrijpen met tegengeweld. Dat vraag wel om goede, beschermende wetgeving. Er ligt een nieuw wetsvoorstel dat volgens de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie bijdraagt aan de belangen van burgers én opsporingsambtenaren. Maar de fractie heeft ook kritiek. Is het geregeld dat er voldoende geoefend wordt in het maken van de afweging: "moet ik nu geweld gebruiken of nu niet?" Zie waakzaam en dienstbaar.

 • Dank dat er politie is, dank voor hun vakbekwaamheid, dank voor hun zelfbeheersing.
 • Bid voor die 'dienders' die zoveel geweld over zich heen kregen, dat ze nu PTSS
 • Bid voor de vraag ons Kamerlid Talsma stelde: dat die eerste afweging ook goed geoefend wordt.

Christenvervolging

Hebt u nog tijd? Zou u dan (nu of later) eens de zeer korte speech van Europarlementariër Peter van Dalen willen lezen? Christenvervolging is niet normaal, maar wel gewoon. In 1 Petrus 4:16 staat: "Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God". Dat het "niet normaal" is wil zeggen dat regeringen er op aangesproken mogen worden. En "gewoon" wil niet zeggen dat het bij iemand eindeloos moet duren: uw gebed wordt gehoord in de hemel en draagt er aan bij dat die verdrukkingstijd verkort wordt. Ook in Pakistan! 

 • Bid voor de Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel in Pakistan: dat hun zaak eindelijk behandeld wordt.
 • Bid voor advocaten zoals Saif ul-Malook. Hij verdedigt dit echtpaar, zoals hij eerder Asia Bibi verdedigde.
 • Dank voor de bijstand die God deze mensen geeft. Ze zijn niet verlaten, want Hij laat hen niet alleen.
 • Geef - net als Peter in zijn artikel - in uw gebed ook aandacht voor anderen, die ook vervolgd worden.

Afgelopen zaterdag werd het gebedsuur geleid door Sylvana Bal, bestuurslid van PerspectieF. Ze gaf ons een toepasselijk lied van Coldplay mee: BroKen.
https://www.youtube.com/watch?v=XfVouFWAY30
 (2½ minuut)

Ook de komen de weken kunt zaterdagmorgen nog meedoen met een online gebedsuur van 9 tot 10. U kunt dan online met ons mee luisteren, danken en bidden. Sommige deelnemers doen stil mee, anderen spreken ook een gebed uit. Net wat het beste bij de deelnemer past. Mail voor meer info naar gebed@christenunie.nl

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.