Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

zomer 2016

hebt uw vijanden lief
Matteüs 5:44

Lieve mensen,

We worden in Nederland niet echt vervolgd. Soms wordt je wel beledigd. Jezus zegt dan: “doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.”    [Mat. 5:44 HSV]

Daarom stel ik dit nu maar eens aan de orde… We kunnen er over nadenken, als voorbereiding voor het geval dat. Hoe kunnen we bidden voor iemand die ons kwaad wil doen?

Het “Onze Vader” geeft een prachtige leidraad. Beledigingen kwetsen, maar Jezus leert ons om ons eerst op de Vader richten. Bovendien kun je samen voor Hem staan, jij en degene die jou beledigt, want het is “onze Vader”. Zo stellen we onze aandacht bij. We zeggen en beseffen dat Hij in de hemel is: we erkennen dat God boven ons is. En dat Hij bij ons is, want dat is zijn naam. We kunnen ons zo aan Gods belangen toewijden: Uw Naam, Uw Koninkrijk, Uw wil. Dat kan vanuit het besef dat God het betere overzicht heeft: wat we vragen is in de hemel al aan de gang.

Nadat we zo eerst de aandacht buiten onszelf op Hem richtten, kunnen we die vervolgens richten op wat gemeenschappelijk is, ook met onze tegenstanders: geef onsons brood. Hier begint de voorbede expliciet: je vraagt om het goede, voor jezelf én voor die ander. Tegenstellingen kunnen daarna aan de orde komen. Ons gebed hoeft niet te ontkennen dat mensen fouten maken. Als we zeggen dat we schulden vergeven, zeggen we niet dat iemand er niets aan kon doen. Het gaat niet om een excuus, niet om overmacht. Bij vergeven erken je dat die ander het fout deed.

De verlossende stap is stap vier. Jezus weet dat wij dieper kunnen zakken. Hij weet hoe we als mensen tegenover elkaar kunnen staan. En dat we misleid kunnen worden. Het helpt me als ik besef dat de echte tegenstander niet een mens is, maar de boze die mensen aanzet tot leugen, diefstal en moord. Ik hoef niet te bidden “verlos mij van mijn buurman”, ik mag bidden “verlos ons van de boze”. In de volle verwachting dat Gods Koninkrijk komt, dat Hij kracht geeft, dat Hij wint …

Concrete gebedspunten

Malafide incassobureaus aan banden door initiatiefwet ChristenUnie/PvdA

Als het aan de ChristenUnie ligt komt er een wet tegen incassobureaus die te hoge kosten in rekening brengen, geld eisen voor niet-geleverde diensten of zelfs mensen bedreigen. We kunnen bidden dat die wet er komt. Dat ga ik u zeker vragen. Maar we kunnen ook bidden voor de mensen die dat kwade doen. Dat zij een eerlijke boterham gaan verdienen. En dat we allen verlost worden van de geldzucht. Geld is een wortel van alle kwaad, maar Gods heil is eeuwig.

 • Richt u op Gods goedheid. Dank dat Hij regeert. Vraag om zijn zorg.
 • Bid voor de mensen die kwaadwillend te werk gaan. Vraag om verlossing.
 • Bid voor de slachtoffers. Dat we leren vergeven en niet iedereen zomaar vertrouwen.
 • Bid dat het wetsvoorstel effectief mag zijn. Dat het een teken van Gods rijk mag zijn.

Bidden voor de deal tussen Europa en Turkije

Op de site kunt u lezen over de reis die Joël Voordewind naar Turkije heeft gemaakt. Wanneer in een gevlucht gezin de ouders niet mogen werken, kan een zoon van 14 aan de slag. Kinder­arbeid is dan dichtbij. Bij de vluchtelingen gaat tweederde van de kinderen niet naar school en na veertien jaar vallen de meeste jongens uit. Er is wel een deal dat Europa hulpgeld geeft, maar de ChristenUnie is zeer kritisch, omdat Turkije dat vluchtelingenverdrag niet volledig naleeft.

 • Dank dat God Heer van alle volken is, bij ons, in Turkije, en voor alle volken op de vlucht.
 • Bid dat de hulp die mensen willen geven goed van de grond komt. Vraag Gods zegen.
 • Bid ook voor hulpverleners die er vooral zelf beter van willen worden. Bid om bekering.

Bidden voor Defensie

Als kind leefde ik in een woonoord tussen twee kazernes (en een gevangenis). Dus ik heb wel wat met defensie. Zo werd ik echt blij toen las dat kleinere, flexibelere teams van defensie worden ingezet om Nederlandse schepen te beschermen tegen piraterij en dat dit niet in handen wordt gegeven van particuliere bedrijven. Door zulke regels helpen we voorkomen dat het wapengebruik op de lange duur steeds meer zou escaleren en de rechtspraak steeds meer mensen gevangen zet (van buiten zag die gevangenis er wel mooi uit, maar vrij zijn is beter). Tegelijk weten we wat de inzet van defensie kan kosten. In Mali zijn onlangs twee Nederlandse militairen omgekomen…

 • Laten we weer vóór alles God aanbidden, onze Heer is trouw.
 • Bid voor onze militairen, voor mensen in Mali, voor mensen op zee - voor de rouwenden!
 • Bid voor piraten en terroristen. Dank dat God ook hen zon en regen geeft, net als aan ons.
 • Bid ook gevangen genomen terroristen zijn zegen toe, dank dat God mensen genade geeft.

Bidden voor piloten

Het is vakantietijd, veel mensen zijn op reis. En anderen hebben juist nu heel veel werk. Hun werk­druk kan hoog zijn. Soms leidt dat tot ondankbare situaties. Vakantiegangers worden boos. Ook de verhouding tussen werknemer en ondernemer kan er zwaar onder leiden. Binnen het Europees Parlement maak Peter van Dalen zich hard voor verbetering van de werkverhoudingen in onder andere de Europese luchtvaartsector. U kunt dat werk met gebed ondersteunen.

 • Laten we God danken voor seizoenen van rust, voor vakantietijd.
 • Vraag om een zegen voor de mensen die in het transport werken, zodat u veilig reizen kan.
 • Bid voor goede arbeidsverhoudingen. Dank en bid voor piloten, chauffeurs, politie, douane.

Bidden voor Amerika

Bij Amerika kunt u denken aan de onrust over het wapengeweld in de Verenigde Staten. Maar ook aan Suriname, waar Bouterse regeert. Zijn regering bestaat uit een coalitie van partijen, waaronder de DOE-partij, maar zij stapte onlangs uit de coalitie vanwege ”de zoveelste poging tot inmenging in de rechtszaak met betrekking tot de gebeurtenissen rond 8 december 1982”. De DOE-Partij is bij het nemen van die beslissing niet gekend. Ze constateren dat het besluit “eerder wordt ervaren als leiderschap op basis van macht dan op basis van gezag”. De ChristenUnie onderhoudt met de DOE-partij goede betrekkingen, het is een zusterpartij. Het is in Amerika een spannende tijd, ook in Suriname.

 • Laten we God danken dat God alles doet meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben.
 • Vraag om een zegen voor het Surinaamse volk en dat het recht zijn loop mag hebben.
 • Wil ook bidden voor alle wapendragers in Amerika. Bid hen grote terughoudendheid toe.

Wens ik u allen een hele goede zomertijd toe,
 of u nu thuis blijft of op reis gaat,
 moge de Here u verkwikken,
 en nieuwe krachten geven,
__ zoals in Jesaja 40:31.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert 1 x per week een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts