Als u zich wel eens afvraagt of uw gebed er wel toe doet, dan zou u daarbij de woorden van Jezus aan de gemeente van Filadelfia in overweging kunnen nemen.. -

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Kracht

Lieve mensen,

Als u zich wel eens afvraagt of uw gebed er wel toe doet, omdat het zo gering lijkt, dan zou u daarbij ook eens de woorden van Jezus aan de gemeente van Filadelfia op u kunnen laten inwerken. Want deze boodschap verkondigt een enorme ruimte, die juist extra sterk naar voren komt omdat de gemeente van Filadelfia niet heel erg sterk is.

Jezus heeft het vaker over zaken die gering zijn. Het kleine mosterdzaadje in Marcus 4. Die kleine kudde in Lucas 12 - deze kudde betreft zijn discipelen, als Hij hun zegt dat ze voor hun levensonderhoud op de Vader mogen vertrouwen. Hetzelfde nu ook bij Filadelfia. Toen Jezus deze bemoedigingen op Patmos aan Johannes doorgaf, schitterde het gezicht van Jezus "zoals de zon in haar kracht" en met die schittering zegt Hij: "u hebt kleine kracht".

Dat is geen afwijzing, het laat zien welke enorme ruimte Filadelfia binnen mag gaan... Jezus heeft voor hen een deur geopend. "Niemand kan die sluiten." De boodschap voor Filadelfia gaat over betrouwbaarheid en uit alles blijkt dat zij betrouwbaar zijn, omdat hun Heer betrouwbaar is. Als Hij iets toesluit, is het toegesloten - als Hij het opent, is het open. Zij zijn trouw gebleven aan zijn woord, zij hebben Jezus' naam niet verloochend en daarom belooft Hij dat Hij ook trouw voor hen zal zorgen, met name in een tijd van beproeving. "Hou vast wat je hebt, dan kan niemand jouw erekrans afnemen! Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God." Zo'n zuil heeft een functie: het is een dragende kracht. En dat is weer omdat God zelf zo krachtig is. Jezus zegt: "Ik zal op hem de naam van mijn God schrijven ... en ook mijn eigen naam."

Voor onze gebeden is het voldoende dat we - net als Filadelfia - vol vertrouwen trouw blijven aan onze Heer en... stand houden. Hij kent ons en bevestigt ons met een prachtige identiteit. Jezus belooft dat immers ook aan ieder die overwint in Filadelfia? Het ID van die persoon zal vermelden dat hij hoort bij die sterke stad: "... Ik zal op hem de naam schrijven van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen ..."  

 

Ons gebed 

We kunnen weer letten op het slot: "wie oren heeft moet horen, wat de Geest tegen de gemeenten zegt": 

 • Heer, zend ons uw Geest, opdat we met ons hart horen wat nu voor ons van belang is.
 • Laten we aansluiten bij wat Jezus van zichzelf zegt - dat Hij heilig is - en Hem erkennen als Heer.
 • Jezus belooft hier vier keer iets dat afkomstig is "van zijn God". Laten we God de Vader danken!

Bidden voor ons land en voor een nieuwe regering

Uit het nieuws kennen we de situatie. Niet een situatie waarin ik veel heb aan mijn kennis van zaken. Het bepaalt me extra bij ons vertrouwen in God en het besef dat Hij de geschiedenis leidt en ons bewaart. Daarom begonnen we zojuist ook met onze overgave aan Hem. Zoals ook het Onze Vader eerst begint met de prioriteiten van de hemel en pas later de zorgen voor ons dagelijks brood aan de orde stelt.

 • Misschien kunt u het Onze Vader nalopen en dat per deel biddend koppelen aan wat er nu speelt.
 • Dan mogen we ook bidden tegen tegenkrachten - net zoals aan het eind van het Onze Vader.
 • En eindig evenzo maar weer met lofprijzing. (NB Psalm 50:23 legt uit dat God juist dát gebruikt).

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie

U kent Gert-Jan, Carola, Mirjam, Don en Pieter al enigszins; de een beter dan de ander, want Carola is b.v. ook nog demissionair minister. Als u een van hen wat minder kent, zou u deze maand een keer een blog van diegene kunnen lezen, om tegelijk attent te letten op zaken die gebed behoeven. Daarnaast heeft de fractie in Den Haag ook nog een team van medewerkers, die heel veel uitzoeken, tekstvoorstellen doen en meedenken bij fractievergaderingen. En laten we bij dit alles het fractiesecretariaat niet vergeten.

 • Dank voor Gert-Jan, Carola, Mirjam, Don en Pieter en bid hen Gods zegen toe.
 • Dank voor het vernieuwde medewerkersteam, dat God hen bij zal staan in dat nieuwe werk.
 • Bid ook voor het secretariaat. Hierin zijn sommigen al jaren betrokken. Dank voor hun trouw.

Prinsjesdag valt opnieuw in Coronatijd

Deze brief komt precies uit rond deze zo belangrijke dag voor het parlement. Deze keer is er geen rijtoer van de Koning, want Corona blijkt nog steeds riskant. De troonrede is niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk Den Haag, zo is er voldoende ruimte voor de aanwezigen om 1,5 meter afstand te houden. Men blijft zich aanpassen aan de omstandigheden. Wat zal de herfst ons dit jaar brengen?

 • Dank voor de landelijke inspanningen om deze wereldziekte verder terug te dringen.
 • Bid de demissionaire regering wijsheid toe bij haar beleid voor de volksgezondheid.
 • Bid voor uitwerking van de plannen uit de Troonrede, want als God de stad niet bewaakt...
 • Bid dat ons parlementaire stelsel vruchtbaar blijft werken. En bid ook voor het koningshuis!

Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ook op gemeentelijk niveau willen we als ChristenUnie graag dat er recht wordt gedaan in ons land. We willen in elke gemeente met een kans op een zetel wel meedoen met de komende verkiezingen in maart. Bij de herindelingen van Noord-Holland en Noord-Brabant ook in de nieuwe gemeenten Dijk en Waard en Land van Cuijk. Maar er moet nog veel werk verzet worden. Ook daarvoor vragen we uw gebed.

 • Dank dat zoveel mensen bereid zijn om zich in te zetten voor hun lokale omgeving.
 • Dank dat zovelen beseffen dat de Bijbelse opdracht om recht te doen echt belangrijk is.
 • Bid dat dit besef zal groeien in het land, opdat dit ook in het stemhokje mag doorwerken, straks.

Aandacht voor de Provinciale Staten

In juli heb ik een van de steunfractieleden voor de Provinciale Staten beloofd om hun werk ook onder uw aandacht te brengen. Misschien bent u wel geabonneerd op de nieuwsbrief van uw provincie. Anders kunt u een keer kijken op de site, klik hier en dán op uw eigen provincie. Uit de zaken die ik daar zag kies ik voor de blog "Blijvende aandacht voor dwangarbeid Oeigoeren". Het laat zie hoe het werkt: door op elk bestuursniveau aandacht te vragen voor wat recht is bij wat we nastreven, werken we daar ook aan mee.

 • Dank voor uw eigen provinciaal bestuur en voor uw fractie in de Staten, bid hen Gods zegen toe.
 • Bid voor de Oeigoeren in 'heropvoedingskampen', dat hen recht zal worden gedaan.
 • Bid voor een transparante economie, opdat uw provincie bij het zakendoen recht kan nastreven.

De komende weken kunt u elke zaterdagmorgen meedoen met een online gebedsuur van 9 tot 10. U kunt dan online met ons mee luisteren, danken en bidden. Sommige deelnemers doen stil mee, anderen spreken ook een gebed uit. Net wat het beste bij de deelnemer past.

Alleen op zaterdagmorgen 25 september is het anders. Dan bent u weer hartelijk welkom bij een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort (dr. AbrahamKuyperlaan 2), waar we elkaar in de Bergkapel kunnen ontmoeten.

De fysieke ontmoeting is dus komende zaterdag al!
Klik voor meer info op het logo van het gebedsuur of mail naar gebed@christenunie.nl

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.