Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER?

Jesaja 50:10a 

 Lieve mensen,

Bartiméus – het blindeninstituut – heeft een oefenruimte voor mensen die kunnen zien. Het is als een normale werk- en leefruimte, maar er is geen licht. Zo kunnen medewerkers ervaren wat het is om te vertrouwen op de aanwijzingen van anderen, zonder dat je ziet.

Soms is ons leven als die donkere belevingsruimte. De situatie is niet gewenst, maar het gebeurt en dan kan je er niet omheen. In Jesaja staat een vers dat daarover gaat. Jesaja treedt niet in discussie over het feit of dit wel past bij een gelovige. Hij gaat er juist van uit dat het bij ons geloof hoort, want hij schrijft dat als het gebeurt de gelovige vertrouwt op de naam van de Heer.

Lees maar in Jesaja 50 vers 10. Daar vraagt Jesaja zich af wie ontzag heeft voor de Heer. Het antwoord volgt onmiddellijk: dat is hij die “door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en vertrouwen stelt in zijn God”.

Vertrouwen op de naam? Ja, want God heet: “ik ben” en “ik ben er bij” en “ik zal er zijn”. Dat zie je niet altijd, dan ga je door het duister – om wat voor reden dan ook – maar het is wel waar.

Zelfs ons gebedsleven kan een donkere ruimte lijken. Je denkt misschien: “dit past niet; er zou toch altijd licht zijn?” Ja, dat is de belofte waar we hoop uit putten, “er zal geen nacht meer zijn”, maar momenteel geldt nog Romeinen 13 vers 12: “de nacht loopt ten einde, de dag nadert al.”

Het licht dat we zoeken komt van ver en verlicht de tekens van hoop waarmee we ons omgorden. In Jesaja’s tijd zochten de mensen vals licht, dichterbij: “jullie ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen”. Kennelijk vielen de mensen nog wanhopig terug op verkeerde praktijken. Paulus wil dat we die praktijken juist afleggen en dan zo eerzaam leven als past bij de dag. Het is als in die oefenruimte: je leert gewoon beschuit smeren en de kinderen eten geven, zelfs al zie bijna niets.

Laten we er een voorbeeld aan nemen en trouw zijn in onze voorbeden, ook voor de politiek.

Perspectief Israëlcongres

De staat Israël bestaat 70 jaar. De ChristenUniejongeren gaan op hun congres van vrijdag 20 april in gesprek: “hoe recht doen aan zowel Israël als de Palestijnse gebieden?” Er zijn verschillende bekende sprekers en ook ChristenUnie-leden en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Een van de onderwerpen die ongetwijfeld aan de orde zal komen is het item hierna.

 • Dank voor de 70 jaar dat de staat Israël bestaat onder Gods bescherming.
 • Dank voor het Israëlcongres van de ChristenUniejongeren.
 • Vraag een rijke zegen voor dit congres.
 

Is een verbinding tussen Gaza en de Westbank mogelijk?

Bij het tekenen van de Oslo-akkoorden in 1993 hebben zowel Israël als Palestina in principe ingestemd met een fysieke verbinding tussen deze twee gebieden. Een dergelijke verbinding zorgt voor toegang tot medische zorg, mogelijkheden tot familiehereniging en substantiële handelsstromen tussen Gaza en de Westoever. Vandaag hebben twee Nederlandse Kamerleden, Joël Voordewind en Sjoerd Sjoerdsma, aan minister Blok gevraagd om gesprekken met Israël en Palestina te initiëren om de mogelijkheden voor die fysieke verbinding te bespreken. Spannend!

 • Bid dat Israël voor haar bewoners een veilig thuis mag zijn met goede verhoudingen.
 • Bid om een besef van Gods nabijheid, eer de Heer als de enige redder van de wereld.
 • Bid voor de Kamerleden die vrede nastreven.

Blijf voor uw gemeente bidden

In sommige gemeenten beginnen de coalitieonderhandelingen traag, in andere gaan ze als een trein. Dit zijn de weken waarin de knopen worden doorgehakt voor de komende vier jaar. Zoals in Dronten: hun gesprekken moeten niet alleen leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen (tussen drie partijen met een gezamenlijke meerderheid), maar ook tot een raadsprogramma waarin de voltallige gemeenteraad de koers voor de komende jaren uitzet. Er is ruimte voor maatschappelijk en politiek debat... in Dronten hoopt men deze gesprekken medio mei te kunnen afronden.

 • Aanbid God als de Heer van alle bestuurders, ook van de bestuurders in uw gemeente.
 • Vraag om een zegen voor uw gemeente. Dank dat God regeert. Bid voor alle partijen.
 • Bid voor eerlijke onderhandelingen waarin de eigen standpunten goed in het licht komen.
 

Europa – haar macht en regelgeving

Met grote verontwaardiging heeft Peter van Dalen, de ChristenUnie vertegenwoordiger in het Europese Parlement, gezien hoe de Europese Commissie het klaarspeelde om de speelruimte van het Parlement zo klein te maken dat de open procedure in een aanstelling een wassen neus bleek: Selmayr werd snel benoemd en niemand kon het tegenhouden. Peter zegt: “vriendjespolitiek”.

 • Dank dat onze Heer Jezus, in de hemel is, boven het aards gedoe, en daar voor ons pleit.
 • Dank dat Gods goedheid groter is dan onze horizon, Hij kan alles ten goede gebruiken.
 • Bid voor onze Eurofractie, voor het Europese Parlement, voor de Europese Commissie.

Leven tussen Pasen en Pinksteren

Met groot genoegen las ik de Column van Gert-Jan Segers: “Na Pasen is echt alles mogelijk”. Misschien ook vanwege de mensen die hij noemt en nu bij de Heer zijn. In de vorige brief vroegen we om uw gebed. Blijven bidden was de belangrijkste opdracht die Jezus zijn discipelen gaf toen Hij nog bij hen was tussen Pasen en Pinksteren. Ze moesten wachten op kracht uit de hoogte: op de Geest die ons aanmoedigt om te blijven vertrouwen en zo stappen te zetten in Jezus naam.

 • Dank God voor zijn Heilige Geest, voor de bemoediging, voor zijn bijstand.
 • Bid voor de christen Politici in Den Haag – er komt veel op hen af, ze behoeven kracht.
 • Bid voor oorlogsgebieden (Syrië en Kongo); dat mensen de hoop vasthouden en leven.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts