Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

december 2016

Maar mijn plannen zijn hoger …
Jesaja 55:8,9

Kent u die ‘oneliner’ waarmee God zelf zegt dat Hij veel wijzer is dan wij zijn? “Want mijn plannen zijn niet uw plannen en uw wegen zijn niet mijn wegen”, spreekt de Heer. Als u tijd hebt om de verzen die ervoor staan op te zoeken (Jes. 55:6 en 7), zult u zien dat de toon van de ‘oneliner’ corrigerend is. De aangesproken mensen zitten op verkeerd spoor en de Heer brengt hen als het ware terug bij de les. Het is niet mis wat Hij zegt… en waar gaat het over? Hóe zijn Gods plannen en gedachten hoger dan die van de mens? Hij zegt het in de verzen daarna.

Eerst volgt er nog een extra benadrukking: de Heer laat weten dat zijn woorden altijd doel treffen. Ze doen waarvoor Hij ze heeft bedoeld. Ze komen niet leeg bij Hem terug (vers 10 en 11). En dan scherpt Hij zijn boodschap aan: wat blijken Gods gedachten in deze profetie?

“Vol vreugde zullen jullie uittrekken __
en in vrede zul je huiswaarts keren.”

God beloofde vergeving. Dat stond vlak voor die correctie. En pal daarna zegt Hij wat die vergeving inhoudt: met vreugde op weg gaan, in vrede terug naar huis gaan.

Jesaja sprak tot het Joodse volk in ballingschap. Misschien dachten ze dat er geen verandering meer mogelijk was. In ieder geval niet de verandering die God op het oog had. Maar God heeft andere plannen. Hij spreekt over David en zijn liefde voor hem (vers 3). Om hem wordt het Joodse volk gered. En hoe..! Want uit datzelfde volk, eeuwen later, bracht God de redder van alle volken voort, de Messias. Door Hem zijn ook wij gered. We vieren dat met Kerst. Dat kan grote vreugde en diepe vrede geven. Laten we ons daar naar uitstrekken, naar het heil dat God op het oog heeft, ook voor ons.

Concrete gebedspunten

Tegen ellende bidden, tegen verkrachting, tegen mensenroof

De manier waarop mensen in grote nood komen kan erger zijn dan het overgeleverd zijn zelf. Hier treft u een interview: Jane Lasonder kwam er weer uit! Nu bestrijdt ze prostitutie. In een ander interview las ik van een pooier die Jane staande hield. Ze was bang, maar toch vroeg Jane waarom hij deed wat hij deed. Hij antwoordde: “ik ben moslim en weet dat wat ik doe verkeerd is, maar er kleeft al teveel kwaad aan mij. Allah zal me sowieso straffen, dus ik kan net zo goed doorgaan.” Ziet u dat hij nog niet weet hoe Gods plannen hoger zijn dan onze gedachten?

 • Prijs de Heer van het leven, dat hij ons aan elkaar gegeven heeft en voor ons zorgt.
 • Bid voor een doorwerking van zijn Woord, dat het mensen bereikt en levens verandert.
 • Bid voor mensen die het kwaad bestrijden, bid dat we hoop doorgeven en vast houden.

Bidden voor democratie in Europa

Het Oekraïneverdrag blijkt 'een ouderwets groot dilemma'. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft haar standpunt over het voorstel van Rutte bepaald. De afhandeling roept wel reacties op - in de link staan die ook. Laten we blijven bidden voor de ontwikkelingen in Europa en voor de relaties tussen de volken.

 • Dank God dat Hij ook een God van de volken is. Hij kent alle volken en let op hen.
 • Bid voor onze eigen regering en het parlement. Bid hen goede beraadslagingen toe.
 • Bid voor de ChristenUniefracties. Vraag moed en kracht, Gods bijstand en wijsheid.

Gebed bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

Bidden voor de verkiezingen van volgend jaar

Het wonder van Kerst is dat God niet slechts vanuit de hemel betrokken is, maar ook in het meest gewone leven op aarde. Hij kwam zelf, tussen ons. Zo begon Hij de grote verandering van alle volken. Dat verandert de wereld en dat blijft doorgaan. Uw gebed is geen roepen in het wilde weg, maar bouwt op de weg van Jezus zelf. Ook bij onze gewone, democratische verkiezingen.

 • Dank God dat Hij zo nabij kwam, een baby in een kribbe, dank Hem voor zijn hoge Plan.
 • Dank voor de ruimte die Hij ons geeft om het leven in te richten, ook ons politieke leven.
 • Bid alvast voor de verkiezingen, opdat ze bijdragen aan Gods bedoelingen voor ons land.

Uitnodiging voor extra gebed in de aanloop van de verkiezingen

 1. We geloven dat verkiezingen en campagne voeren ook een zaak van gebed zijn, daarom willen we in de laatste zeven weken gebedsuren organiseren. Dan bent u elke zaterdag van 9 tot 10 hartelijk welkom in de Bergkerk in Amersfoort, vlak bij het station. De leiding is in handen van Frans de Lange, jarenlang burgemeester in Elburg. Het gebedsuur is kort en vroeg, zodat -als u komt- u daarna nog de hele zaterdag voor u hebt. Er is koffie en thee, ruimte voor ontmoeting, lofprijzing , een korte overdenking en gemeenschappelijk gebed !

  Dit zijn de zaterdagen,
  ’s ochtends van 9-10
  __ 28 jan
  __ 4 feb
  __ 11 feb
  __ 18 feb
  __ 25 feb
  __ 4 mrt
  __ 11 mrt


 2. Op maandagavond 13 maart willen we een grotere campagneafsluiting houden met dankgebed en voorbede. Opnieuw een uur, nu van 20–21 uur; koffie en thee vanaf 19:30.
  Locatie is in dit geval de Johanneskerk, eveneens vlak bij het station.

 3. Naast deze maandelijkse brief, willen we u tot 15 maart dikwijls een korte e-mail sturen met gebedsonderwerpen voor de verkiezingscampagne; daarbij steeds ook iets van een kandidaat Kamerlid. Het gaat om korte, extra mailtjes in het eerste kwartaal van 2017.

We zien uit naar een bijzondere tijd en hopen dat u ook op deze manier betrokken raakt.
Als u op Bergkerk of Johanneskerk klikt en dan klikt op de kaart, komt er een route vanaf uw locatie.

ik wens u goede kerstdagen
en een rijk gezegend nieuwe jaar,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert elke week een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts