Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Wees vruchtbaar … (op) de aarde …

________(uit Gods zegen in Genesis 8 en 9)

 

februari 2020 _____

Lieve mensen,

Onze gebeden vormen een voortzetting van onze omgang met de Heer van hemel en aarde, zoals die er al sinds mensenheugenis is. Zoals in het offer van Abel, die voor zijn offer de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos. In ons bijbeltje in de bibliotheek van het Wetenschappelijke instituut op het partijbureau is dat onderstreept. Voor Abel was die omgang geen bijkomende zaak. Hij gaf het eerste. Hetzelfde zien we bij Noach als hij weer terug op de gereinigde aarde staat. Hij brengt een offer van de dieren die dan bij hem zijn. En opnieuw zien we dat dat de Heer behaagt.

Bij Abel staat dat de Heer hem en zijn offer opmerkte. Bij Noach vermeldt het boek Genesis dat de geur van de offers de Heer behaagde. Het is goed om afhankelijk van God te leven. Hij maakt dat vruchtbaar.

Bij Abel zie je dat niet meteen. Er is een gewelddadige dood. Maar zijn bloed roept uit de aarde en God vraagt rekenschap aan Kaïn. En zo wordt Abel toch nog vruchtbaar. U vindt dat terug in Hebreeën 11: “door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven”.

Bij Noach komt die vruchtbaarheid met een gigantische belofte. Want God had de aardbodem vanwege de mens vervloekt (Gen 3:17), maar bij Noach zegt Hij bij zichzelf: ik zal niet voortgaan met het vervloeken van de aardbodem omwille van de mens. En dan belooft Hij een heuse klimaatorde.

Zolang de aarde bestaat,
zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten,
zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht,
nooit komt daar een einde aan.
(
Gen_8:22)

Het is dus goed om op God betrokken te blijven. Hij zegent dat. En Hij stelt ons verantwoordelijk voor wat we doen. Dat kunt u in Genesis lezen. Wat doen we met de levenskracht van de aan ons toevertrouwde dieren? Buiten we dat uit? Bovendien – ik zal niet de eerste zijn die stiekem denkt dat ik in overdaad kan leven zonder dat dit het klimaat beïnvloedt – omdat de Heer immers garant staat voor de seizoenen? Maar dat bleek slordig lezen: het kader waarin de seizoenen plaats vinden wordt door de Heer gegarandeerd – Hij zorgt voor zomer en winter, maar de manier waarop zomers en winters zich verder ontwikkelen resoneert wel op het menselijk gedrag. Hij vraagt wel rekenschap op wat wij doen.

Daarom blijft de omgang met onze Heer van vitaal belang. De tijd naar Pasen bepaalt ons er bij dat die goede omgang gegarandeerd is door het offer van Jezus zelf. Hij is sterker dan de dood. Als u bidt in zijn Naam – ook voor de politiek – bid dan ook dat Hij ons wijsheid geeft in onze omgang met de aarde die Hij ons in beheer gegeven heeft. Bid voor uw overheid!

Bidden op de markt

Doet u wel eens een schietgebedje bij het boodschappen doen? Opdat u de juiste afweging maakt? De keuzes die we maken, hangen ook van het aanbod af. Als consumenten massaal de goedkoopste prijs laten beslissen, wordt het aanbod vanzelf minder goed. Dus een kleine keuze nu, beïnvloedt het totale aanbod straks. Wat we doen doet er toe. Het kan zelfs leiden tot een beter verdienmodel voor boeren. Carla Dik beschrijft daarvan enkele ins en outs in haar ontspannen column van 19 februari.

 • Dank dat God voor ons zorgt, dat Hij weet dat we voedsel en kleding behoeven; Hij geeft het.
 • Bid om Gods koninkrijk – ook voor onze kleine beslissingen – en dank dat dit ontspannen kan.
 • Dank voor boeren, kooplieden en mensen die willen kopen. Vraag om een zegen voor hen.

Openbaar vervoer

Op onze site lees ik dat er deze maand in de Tweede Kamer een motie van ChristenUnie en CDA is aangenomen over de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer voor mensen met een beperking. Ons Kamerlid Stieneke van der Graaf schrijft daarover: “De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen er mag zijn en kan meedoen.” Tegelijk hoor ik op het nieuws dat de NS gaat experimenteren met goedkopere treinkaartjes voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud en dat Arriva, de provincie Groningen en andere betrokkenen een trein testen die rijdt op groene waterstof.

 • Dank dat er zoveel ruimte is voor openbaar vervoer en dat we dat verder kunnen ontwikkelen.
 • Bid voor de initiatieven die mensen kansen geven om daar volop aan mee te doen.
 • Voor wie met de auto reist: bid dat de komende snelheidsbeperking goed zal uitwerken.

Toekomst voor jongeren

In een goed gevulde aula van het Dalton Lyceum in Barendrecht was afgelopen vrijdagavond 7 februari de Collegetour van de ChristenUnie met Gert-Jan Segers. Hij vertelde hoe zijn dochter hem ertoe gebracht had om in actie te komen voor de belangen van jongeren: “De jeugd van Generatie Y is de eerste generatie na de tweede wereldoorlog, die het in veel opzichten minder heeft dan hun ouders. Deze jongeren ervaren in veel gevallen een hoge prestatiedruk in hun opleiding, worden mede door het leenstelsel al in het begin van hun leven met een flinke schuld opgezadeld en kunnen nog eens moeilijk een betaalbare woning vinden”. Lees meer bij afdeling Barendrecht of Ridderkerk of bij PerspectieF.

 • Dank voor goede gesprekken en goede ontmoetingen; dank dat er zorg is voor de toekomst.
 • Bid voor de jongeren, voor de kansen op een huis en een leven zonder zware schulden.
 • Bid tegen een te hoge prestatiedruk en voor een samenleving waarin genoeg rust en ruimte is.
 

Strategische beslissingen voor de komende verkiezingscampagne

Regeren is vooruitzien. Waar in het dagelijkse leven de verkiezingen voor Tweede Kamer gelukkig nog ver weg zijn, moeten de meeste partijen nu al belangrijke beslissingen nemen hoe ze hun kiezers kunnen bereiken. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de ChristenUnie. Het vraagt veel afstemming.

 • Dank dat we in Nederland genieten van de voordelen van een meer.partijen.democratie.
 • Bid beleidsmakers strategisch inzicht toe, opdat ze kiezers bereiken en zij goed kunnen kiezen.

14 maart

Zaterdagmorgen 14 maart bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Na een kopje koffie of thee gaan we de kapel in. Frans de Lange leidt het gebedsuur. We zingen tot Gods eer. Daarna een korte overdenking. Kamerleden delen gebedspunten. We bidden en zingen. Er is koffie en thee na afloop. Zo hebt u daarna nog een hele dag voor u.  Komt u ook?

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts