Gebedspunten en gebedsavond

Gebedsbrief juni 2024 - Bid mee voor Europa

Bid mee voor Europa

Bid mee voor Europa - gebedsbrief met gebedspunten

##mailingaanhefvoornaamachternaam##,

Deze week zijn de Europese verkiezingen. Een belangrijke week die ook bepalend is voor de politieke koers binnen Europa. Voor de ChristenUnie is het een spannende week, maandenlang campagne voeren komt samen op donderdag 6 juni als Nederland zal gaan stemmen. We zijn de campagne in gegaan met de slogan: Jouw vrijheid, onze missie. In Europa willen we ons inzetten voor christelijke waarden, voor geloofsvrijheid en een veilig Europa. Vrijheid is een kostbaar goed, waar ik in de korte overdenking verder op in zal gaan. 

Deze week staat ook in het teken van gebed voor Europa. We hebben binnen en buiten de partij een oproep gedaan voor bidders om mee te bidden en er hebben zich meer dan duizend bidders aangemeld. Geweldig dat zoveel mensen hebben aangegeven mee te willen bidden. Ook via deze gebedsbrief wil ik u vragen en oproepen om mee te bidden. 

In deze mail vindt u de gebedspunten waar u deze week in het bijzonder voor kunt bidden. Gebruik deze ter inspiratie. Daarnaast is er vanavond van 19:30 - 20:30 een gebedsdienst die online wordt uitgezonden en gevolgd kan worden via christenunie.nl/gebedsavond

Bedankt dat u meebidt. Een gezegende week toegewenst.

In Christus verbonden,

Jacqueline Vandermeer
Adjunct Directeur Partijbureau ChristenUnie

Gebedsbijeenkomst 3 juni - online te volgen

Bid mee

Bidden gaat niet zozeer over ‘iets voor elkaar krijgen’, alsof God ons gebed nodig zou hebben. Het is veel meer ‘je afhankelijkheid belijden’ en nadrukkelijk God betrekken bij dat wat je doet, zodat je eigen hart ‘lichter’ wordt en God groter.' - Jurjen ten Brinke

Gebed is de dragende kracht onder het werk wat wij doen als ChristenUnie. Op maandagavond 3 juni, de start van de Gebedsweek, zenden we van 19:30 tot 20:30 uur vanuit Amersfoort een gebedsbijeenkomst uit. We nodigen u van harte uit om mee te kijken en mee te bidden.

We bidden voor onze politiek in Nederland, in Europa en voor wijsheid en zegen voor partijleiders. Jurjen ten Brinke is de host van de avond. Daarnaast zullen onder andere Wieger Kastelein, campagneleider Europese verkiezingen, Anne Strijker en Judith Koop, kandidaten Europese verkiezingen, en bidders van de gebedsweek aanwezig zijn en gebedspunten aandragen.

De link naar de livestream bekijkt u via www.christenunie.nl/gebedsavond

 

Inspiratie

Vorige week mocht ik de weekopening bij ons op kantoor verzorgen en wilde ik inzoomen op vrijheid. Allereerst zongen we Opwekking 862 - Vrijheid https://www.youtube.com/watch?v=8Jjy0wwYvcQ

Ik werd geïnspireerd door de preek van onze voorganger de zondag daarvoor. In die preek ging het over vrijheid, in vrijheid komen! Het gaat over Handelingen 12:1-17.

We zien eigenlijk drie dingen in dit bijbelgedeelte: ernst, humor en hoop.

Ernst. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt de gevangenneming van Jacobus en Petrus genoemd en eigenlijk in een kort zinnetje de onthoofding van Jacobus. Het lijkt onbeduidend maar de ernst hiervan is voelbaar. Op Johannes na zijn namelijk alle apostelen de marteldood gestorven. In die tijd was dus geen sprake van geloofsvrijheid. Petrus lijkt in dit verhaal de uitzondering en Jacobus de regel. Dat is de ernst van dit verhaal. Jezus volgen brengt je niet in een stormvrije zone. Allen zullen vervolgd worden schrijft Paulus aan Timotheus. Zoals wij hier in Nederland in vrijheid leven, als christelijke partij in vrijheid ons christenzijn kunnen laten zien in de samenleving zijn wij vrij om te geloven, vrij om christelijke politiek te bedrijven terwijl er 320 miljoen christenen worden vervolgd in deze wereld. En het aantal groeit en dat wij hier in vrijheid leven en geen hoge prijs hoeven te betalen voor ons geloof is uitzonderlijk.

Maar er zit ook veel humor in dit bijbelgedeelte: dat begint bij de 4x4 groepen soldaten die Petrus bewaken: 16 soldaten voor één miezerig aposteltje dat gevangengenomen is. Herodes is zo bang dat Petrus zal ontsnappen. En Petrus zelf, terwijl hij aan zijn bewakers vastgeketend zit, en weet dat Jakobus zojuist is onthoofd, ligt in een diepe slaap. De meeste humor zit in de combinatie van vers 5 en vers 16. De gemeente bleef vol vuur voor Petrus bidden tot God. Als Petrus dan, dankzij die gebeden, in vrijheid bij hen voor de deur staat, laat Rhodé hem gewoon voor de deur staan, rent naar binnen en roept: ‘Jullie gebeden zijn verhoord’ en wat zeggen de bidders dan? ‘Je bent niet goed wijs. Dat kan helemaal niet’. Ze geloven blijkbaar zelf niet in de verhoring van hun eigen gebed. En als Rhodé blijft volhouden zeggen ze: ‘Het is z’n beschermengel’. En Petrus blijft maar aan de deur kloppen. Dan doen ze uiteindelijk open en zien tot hun grote verbazing dat het waar is! Bid je ook wel eens zo? Dat als je heel vurig voor iets bidt, maar als het dan gebeurt dat je denkt: Dat kan niet?

Hier heeft God Petrus bevrijd, maar ook als de Heer iets bijzonders doet in je leven ben je niet ineens voor altijd belangrijk in Gods koninkrijk: mensen komen en gaan. Petrus wordt hierna ook nauwelijks meer genoemd in Handelingen en de ene Jacobus (apostel) wordt in dit hoofdstuk vervangen door de andere Jacobus (oudste). Petrus noemt specifiek dat ze het hem moeten gaan vertellen dat hij in vrijheid verder op pad gaat. Het gaat erom dat dat koninkrijk komt, Gods koninkrijk. Dat door het lijden, door de bevrijding, door de gebedsverhoringen heen het koninkrijk van God komt. En dat is de hoop die in dit verhaal zit. Aan het eind van H 12 lezen we: “en het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor’. Dat is de uitkomst van wat hier gebeurd is. En uiteindelijk is Paulus in Rome en predikt hij het evangelie in het centrum van de macht. Want daar waar Gods geest is daar is échte vrijheid.

Als christelijke partij staan ook wij soms in het centrum van de macht en mogen wij één van die mensen zijn die komen en gaan, die door onze woorden en daden een stukje mogen bouwen aan dat koninkrijk van God. Dat door de liefde die wij aan de ander laten zien, Gods liefde zichtbaar wordt. Dat wij de ander zo liefhebben dat de vrijheid die wij hebben, die wij mogen genieten doordat Hij ons bevrijd heeft en hier in vrijheid laat leven we die vrijheid ook aan de ander gunnen. Zozeer dat het zelfs ónze missie is.

Gebedspunten voor Europa. Bid u mee voor:

 • Alle mensen in Europa, dat ze de liefde van God mogen leren kennen.
 • De mensen in Oekraïne, die lijden onder oorlog en geweld, dat er vrede mag komen, en dat ze steun zullen ontvangen.
 • Mensen die in Oekraïne actief zijn om hulp te verlenen.
 • Kerken in Oekraïne, dat God ze mag gebruiken, om te troosten en om te verzorgen. Om een baken te zijn van vrede dwars door alle terreur heen.
 • Landen in de Europese Unie, dat ze constructief mogen samenwerken en het goede voor de hele Europese gemeenschap voor ogen mogen hebben.
 • Vrede op ons continent, dat Gods Geest de harten van mensen mag bewerken dat we vriendelijk zullen zijn naar elkaar en de liefde mag zegevieren.
 • De Nederlandse defensiemacht, en die van andere Europese en NAVO-landen, die worden opgeleid om onze vrijheid en democratische waarden te beschermen.
 • Geloofsvrijheid wereldwijd. Dat repressieve regimes mogen verdwijnen, en er ruimte mag komen voor levend en openbaar geloof.
 • Bestaanszekerheid voor de inwoners in ons land, waaronder de boeren wiens bedrijven voor grote uitdagingen staan.
 • Voor een gezond bedrijfsleven, voor ondernemerschap en creativiteit om de uitdagingen het hoofd te bieden.
 • Vervolgde christenen. Dat ze zich gesteund mogen weten door God en door de wereldwijde kerk. Dat ze mogen volharden in moeilijkheden. Dat ze kansen mogen krijgen om te getuigen. Dat ze bevrijd worden uit de gevangenissen. Dat ze ook zonder woorden mensen bekend kunnen maken met de liefde van Christus.
 • Geloofsvrijheid op ons eigen continent. Dat allergie voor religie in Europa mag verdwijnen. Dat er begrip mag zijn voor gelovigen, op school, op het werk, in de buurt.
 • Vrijheid van onderwijs. Dat we onze kinderen mogen blijven onderwijzen met de Bijbel als basis. Dat we ze vrijuit op school mogen vertellen dat God van ze houdt.
 • Dat er ook in de volgende Europese termijn weer een speciaal gezant voor godsdienstvrijheid mag komen. Iemand die namens de EU opkomt voor vervolgde gelovigen wereldwijd.
 • Christelijke partijen in Nederland en Europa. Dat ze standvastig mogen zijn in hun christelijke geluid. Dat ze kansen mogen krijgen om iets te delen van het Goede Nieuws. Dat ze in woorden en daden krachtige ambassadeurs mogen zijn van Gods Koninkrijk.
 • Dat de christelijke partijen hun zetels mogen behouden in het Europees Parlement, zodat de inzet voor christelijke waarden daar mag blijven bestaan.
 • Herstel van Gods schepping. De aarde die zucht, omdat de mensheid haar uitbuit. Dat we onze verantwoordelijkheid mogen nemen om waardig met de natuur om te gaan.
 • Dat onze samenleving mag genezen van haar consumptiedrang. Dat we tevreden zullen zijn met genoeg. Dat we werknemers buiten Europa niet zullen laten werken voor ons onder slechte omstandigheden.
 • Dat we ons niet zullen laten leiden door geld en de drang naar winst. Dat we niet lichtzinnig omgaan met wat ons gegeven is. Dat we goede rentmeesters mogen zijn.
 • De nieuwe Nederlandse regering. We bidden hen kracht en wijsheid toe bij hun taak bij het zoeken van het goede voor Nederland.
 • Voor de ChristenUnie als partij. Dat onze politici, van lokaal tot Europees, en overal daar tussenin, moedig en openlijk mogen staan voor een christelijk-sociaal geluid. Dat we elkaar mogen blijven vinden en vasthouden, in een polariserende samenleving. Dat we elkaar mogen steunen en elkaar mogen aanscherpen. Dat men aan onze onderlinge liefde mag zien dat we kinderen van God zijn.
 • Voor onze lijsttrekker Anja Haga. Dat ze ons christelijk-sociale geluid overal mag uitdragen. Dat er aandacht mag zijn voor ons verhaal van vrede en recht. Dat Anja de gezondheid mag hebben om elke dag weer campagne te voeren.

Gebedsuur op zaterdag

Elke zaterdagochtend is er een digitaal gebedsuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Als u mee wilt bidden kunt u een e-mail sturen naar gebed@christenunie.nl waarin u zich voorstelt en uw motivatie om mee te bidden kenbaar mag maken. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de online gebedssamenkomst.