Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid

__ Matteüs 5

 

November 2017 

Lieve mensen,

Ook als we de zaligsprekingen in vogelvlucht bekijken, lezen we al iets moois.

Jezus bemoedigt:

 • mensen die nederig zijn, die treuren, die zachtmoedig zijn, die hunkeren naar recht,
 • mensen die barmhartig zijn, die zuiver van hart zijn,
 • tenslotte spreekt hij over vervolging, over uitgescholden worden, over lijden door roddel.

U kent de beloften die Jezus daarbij geeft, het staat in Matteüs 5. Laten we daarop vertrouwen.

Wat mij opviel is dat onze Heer niet veel eisen stelt. Hij zegt bv. niet dat we om recht moeten bidden of het recht moeten bewerken. Hunkeren is als basis al genoeg. Dat dit ertoe leidt dat we dan ook voor onze vijanden gaan bidden, volgt later. Het begin is: gerechtigheid wensen.

In die gemeenschappelijke wens zijn we op elkaar betrokken. U leest een gebedsbrief die vraagt om te bidden voor rechtvaardige politiek en ik schrijf hem. Eigenlijk hoef ik u dat niet te vragen; we zoeken samen gerechtigheid in deze wereld en dat leidt al tot gebed. Blijf dus hunkeren naar recht. Gebed helpt daarbij, het houdt ons hart wakker. Jezus belooft: we zullen verzadigd worden.

Concrete gebedspunten

Waartoe is dit kabinet op aarde?

Er is een kabinet. Er is zwaar onderhandeld. We hebben nieuwe ministers. En dus ook nieuwe Kamerleden. Nu gaat men drie en een half jaar aan de slag - zo de Here wil en we leven.

Als u tijd hebt leest u dan eens de bijdrage van Gert-Jan Segers bij de regeringsverklaring. U vindt hem hier: waartoe is dit kabinet op aarde?

Er zijn mensen met zorgen die het gevoel hebben dat de politiek er niet voor hen is. Kan hun vertrouwen toenemen? “Het vertrouwen tussen overheid en burger, tussen Den Haag en de samenleving kan alleen hersteld worden door daden. Concrete daden voor gewone mensen.

 • Bid voor onze nieuwe regering. Bid hen wijsheid en daadkracht toe
 • Dank daarbij dat God boven iedere menselijke macht staat, dank Hem voor zijn leiding.
 • Zegen ook het parlement, als een goede, versterkende stem tegenover de regering.

Elkaar helpen, wereldwijd

Ontwikkelingssamenwerking is essentieel voor het tegengaan van extreme armoede, voor noodhulp en menswaardige opvang in de regio en voor het opvangen van de schokken van klimaatverandering. In het coalitieakkoord is nu afgesproken dat het vaste bedrag, dat de regering daarvoor begroot, met 400 miljoen euro omhoog gaat. Dat zat er eerst niet in.

 • Laten we danken voor dit mooie resultaat.
 • Bid dat de Heer het zegent en dat dit geld zijn doel bereikt.
 • Laten we bidden dat deze hulp ook vrede bevordert op de lange duur.
 

Een hulpkreet in het Europese Parlement

Een groep van Pakistaanse politici van verschillende religieuze groepen was speciaal naar Brussel gekomen om aandacht te vragen voor de situatie van deze religieuze minderheden, zoals christenen, Sikhs, Hindoes en anderen. Ze klaagden in het Europese parlement dat subsidies niet goed terechtkomen. De medewerkers van de Pakistaanse Ambassade waren er ook en reageerden: “Het terrorisme in het land is groot”. Het bracht me bij Spreuken 13:23. “Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed, onrecht rukt het van hen weg”.

 • Bid dat men de handen ineenslaat opdat verkeerde geldstromen ontmaskerd worden.
 • Bid om een zegen voor de Europese hulpverlening in de wereld.
 • Dank en bid voor Peter van Dalen en zijn medewerkers in onze Eurofractie.

Eindelijke een ChristenUniefractie in de hoofdstad?

U raadt het denk ik al. Over een half jaar wil ik dezelfde kop, met een uitroepteken in deze gebedsbrief ! De ChristenUnie Amsterdam wil in 2018 een zetel in de gemeenteraad en heeft afgelopen maand tijdens haar ledenvergadering de top-kandidaten bekend gemaakt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam de ChristenUnie Amsterdam 162 stemmen te kort.

 • Dank de Heer voor de vrijheid om expliciet als christenen politiek aanwezig te zijn.
 • Bid om open deuren bij de Amsterdammers, opdat ze hun stem gebruiken.
 • Bid voor alle politici, ook voor degenen die u niet mag, dat vraagt Christus van u.
 • Wilt u ook bidden voor gemeenten met herindelingsverkiezingen op 22 november?

Partijcongres 25 november – samen waardevol

Op zaterdag 25 november 2017 is iedereen is van harte welkom op het congres in Nijkerk. Hier willen we verder nadenken over hoe we als christenen samen een positieve invloed op de samenleving kunnen hebben. Uiteraard is er aandacht voor onze regeringsdeelname en onze nieuwe bewindspersonen. Na de netwerklunch komen de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 extra aan bod. Aan het eind van het programma zal Gert-Jan Segers ons toespreken en ook daarna is er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de netwerkborrel.

 • Dank voor goede onderlinge contacten, voor een florerende partij.
 • Bid om Gods zegen, dat zijn geest ons aanvuurt en elkaar doet verstaan.
 • Bid dat Gods Koninkrijk komt, ook in de dingen die we samen doen.

Gebedsbijeenkomst in Amersfoort

Zaterdagmorgen 11 november bent u van 9 - 10 hartelijk welkom bij de gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Er is door velen gebeden om een goed regeerakkoord.
We willen graag gezamenlijk danken voor de resultaten en bidden om een zegenrijk vervolg.

Vanaf het station Amersfoort is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Bergkerk. Er is ook voldoende parkeerruimte.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts