Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

maart 2017

Bid dat ik zo vrijmoedig spreek als nodig is.
(Ef. 6:20b)

Lieve mensen,

Afgelopen weken is er intensief en door veel mensen gebeden voor de verkiezingen. Als ik luister naar de mensen om mij heen constateer ik grote dankbaarheid. De collega’s wisten zich gedragen door het gebed. Ze merkten het door de rust waarmee ze het debat in konden gaan. En als ik anderen – die niet wisten hoe wij bidden – hoorde spreken over de debatten, dan constateerden ook zij juist die rust, die ze bijvoorbeeld bij Gert-Jan Segers herkenden.

Dankbaar
We kunnen dus allereerst heel dankbaar zijn, zo voel ik dat zelf ook. En laten we in dankbaarheid doorgaan met de voorbede. Dat vraag ik u vrijmoedig. Het sterkt uw broeders en zusters bij het spreken en luisteren. Ook Paulus vroeg dat bij zijn taak (Ef. 6:20b). Het geeft ruimte om te spreken.

Luisteren naar de Bijbel
Tegelijk is het goed om scherp te blijven luisteren naar de Bijbel; hoe die gebed ter sprake brengt. Jezus was met Petrus, Johannes en Jakobus de berg opgegaan om te bidden. Daar had Hij Mozes en Elia ontmoet. Weer terug beneden buitelen de gebeurtenissen haast over elkaar, zoals in Lucas 9, waar Jezus een jongen die er zeer slecht aan toe was bevrijdt, geneest en teruggeeft aan zijn vader. “Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God.”

Op weg naar Pasen
Daar, op dat moment, terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Onthoud wat ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.” Dat was niet hun verwachting. Dat begrepen ze niet. Achteraf, na Pasen, toen Jezus was opgestaan, zoals Hij ook voorspeld had, begrepen ze het wel. En wij met hen. God regeert. Hij heeft het allerbeste met ons voor. Dat beste is beter dan onze beste wensen. Het is leven uit de dood. Het baant de weg van Gods Geest in ons.

Zijn belofte bij het bidden
Het is dus altijd goed om te bidden. Paulus benadrukt dat in Filippenzen 4 vers 6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” God bepaalt zelf hoe hij ons gebed verhoort; gebed is geen garantie voor een leven van gemak of succes. Maar het heeft wel de belofte van de vrede die Hij geeft.

Concrete gebedspunten

 • Dank dat God erbij was, dat Hij zorgt, iedere morgen opnieuw.
 • Dank dat er zo veel publieke ruimte was voor een inhoudelijke campagne.
 • Dank voor de saamhorigheid in het team en vraag er een blijvende zegen over.

De kabinetsformatie

De kiezers hebben gekozen en de eerste verkenningen zijn al achter de rug – Edith Schippers is inmiddels informateur en zij gaat met de vier fracties onderhandelen.

 • Dank eerst God voor zijn regering, boven alle menselijke macht uit.
 • Bid om wijsheid voor alle onderhandelaars, in het bijzonder voor Edith Schippers.
 • Bid dat men aanvoelt wat goede beslissingen zijn.

De Tweede Kamer – zorg voor de zorg

De Tweede Kamerleden zijn weer begonnen, ook in het land. Zo ook Carla-Dik Faber die op 3 april op een thema-avond in Oldebroek spreekt over het omzien naar elkaar: in die zorg hebben kerk, overheid en vrijwilligersorganisaties ieder een eigen rol; zo krijgt het handen en voeten.

 • Dank voor de georganiseerde zorg in Nederland en de grote inzet.
 • Bid om een goede afstemming, vraag om Gods zegen.
 • Dank voor de mensen die het werk doen, zorgverleners, vrijwilligers, parlementariërs.

De Eerste Kamer – zorg voor het huwelijk

De Eerste Kamer behandelt rond deze tijd een initiatiefwet waarin het uitgangspunt bij trouwen niet langer de gemeenschap van goederen is. Op een aantal punten zien de indieners een reëel probleem onder ogen, maar de ChristenUniefractie zag liever dat nieuwe wetgeving een keuze biedt tussen het huidige stelsel (dat volgens ons wel voldoet) en het beperkte nieuwe stelsel waar de indieners veel van verwachten. Mirjam Bikker, die voor de ChristenUniefractie sprak, stelt: “maak gemeenschap van goederen niet nodeloos ingewikkeld”. 

 • Bid voor de huwelijken in ons land, bid dat ze standhouden.
 • Bid ook voor de mensen, waar dit niet lukt, bid voor goede regelingen en wetten.
 • Bid en dank voor de Eerste Kamer, in het bijzonder ook voor de eigen fractie.
 

ChristenUnie Opleidingscentrum – Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bij al het nieuws over de onderhandelingen voor de nieuwe regering wijzen de media ook op het belang van de volgende verkiezingen: maart 2018 mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Straks mag er een nieuwe lichting raadsleden van start gaan. Het ChristenUnie Opleidingscentrum bouwt graag mee aan het vakmanschap van de raadsleden. Er wordt hard gewerkt. Ook allerlei anderen zijn hier in verschillende rollen bij betrokken. Zaterdag 1 april verwachten we bijna 200 mensen in Amersfoort om zich te laten inspireren op de Werkconferentie GR2018! Roel Kuiper, onze fractievoorzit­ter in de Eerste Kamer opent de dag DV en Eppo Bruins sluit dan de dag af.

 • Dank voor al het enthousiasme.
 • Bid om een zegen voor de medewerkers van het ChristenUnie Opleidingscentrum.
 • Bid voor de sprekers en deelsessieleiders in het programma.

Ik wens u straks hele goede Paasdagen,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts