Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Bid met liefde …

________(1 Timotheüs , Openbaring 2:1-7 en Efeziërs)

Lieve mensen,

De Bijbel is zo rijk. Telkens als je er in leest is er weer een bemoedigend gezichtspunt. Voor deze brief las ik de drie gedeeltes die in de subtitel staan. Het zijn drie brieven voor Efeze. In elk daarvan wordt positie ingenomen tegen misleiding. Maar dat blijkt niet het eigenlijke doel van die brieven. Het doel is liefde (1 Tim. 1:2). Zo vergelijkt Paulus de christenen in Efeze onder meer met een bruid en vraagt hen om de daarbij passende toewijding (Ef. 5:32). En Jezus zegt tegen Efeze: “keer terug naar je eerste liefde” (Op. 2:4). In die eerste liefde vertrouwt een bruid zich helemaal aan Hem toe.

Als een gemeente dat doet, gaat ze ook (weer) spreken met en tot haar Heer. En inderdaad, Paulus schreef aan Efeze: “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Ook in de brief aan Timotheüs vinden we de opdracht om te blijven bidden, “voor alle mensen, voor koningen en voor gezagsdragers” (1 Tim. 2:1-2a).  

Politici moeten onderscheid maken tussen dat wat er toe doet en dat wat niet ter zake is. Ook ambtenaren en andere deskundigen krijgen veel informatie en moeten schiften tussen dat wat betrouwbaar is en dat wat misleidend is. Hetzelfde voor alle mensen die volgend jaar mogen kiezen voor de Tweede Kamer. Iedereen behoeft wijsheid bij zijn beslissingen. Daar kun je voor bidden. Maar de eigenlijke reden voor deze voorbede ligt dieper. Dat blijkt uit de drie bovengenoemde brieven.

Laten we blijven bidden omdat we Jezus lief hebben. Hij is de Heer, Hij zorgt voor zijn volk, Hij weet wat we nodig hebben. Laten we dus onze zorgen en andere levenszaken in gebed delen met zijn en onze hemelse Vader. Omdat we Hem vertrouwen. Gewoon uit liefde.

Visserij en Windmolens in Europa

Een voorbeeld van de keuzes waar beleidsmakers voor staan is het werken op zee. We ‘oogsten’ daar voedsel (vis) en energie (stroom om de vis klaar te maken). Maar kan dat wel vlak naast elkaar bestaan? Staat het elkaar niet in de weg? Zijn we goed bezig?
In het Europese Parlement is niet veel ruimte voor een “eigen initiatief rapport”, maar toch is Peter van Dalen sinds kort de rapporteur voor deze vragen. Peter hoopt onder andere werkbezoeken te brengen aan Wales, Ierland en Denemarken, want in die landen heeft men al meer ervaring met windmolenparken op zee en de impact voor de visserij.

 • Dank de Heer dat Hij ons leven geeft, dat we kúnnen vissen, dat we kúnnen eten en werken.
 • Bid om een zegen voor de voedselstroom en voor al het werk dat we daartoe kunnen doen.
 • Bid voor Peter van Dalen en voor dit “eigen initiatief rapport” in het Europese Parlement.

Maidenspeech Maarten Verkerk over de Omgevingswet

Als u als bidder voor de ChristenUnie zelf ook politicus bent, hebben uw collega’s u mogelijk al gewezen op de maidenspeech van Maarten Verkerk, zijn eerste toespraak in de Eerste Kamer. Hij laat daarin zien waar het bij belangrijke wetten om draait. Zijn betoog is goed te volgen!  Ook zie ik terug waartoe we voor de overheid bidden: “opdat we rustig … kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid” (1 Tim. 2:2).
De Omgevingswet gaat ook over eenvoudige zaken, zoals de sloot naast de tuin of het bouwen van een schuurtje. Na 2020 vraag je vergunningen digitaal aan via het “DSO”… maar wat moeten de 2,5 miljoen burgers voor wie zo’n digitaal loket moeilijk is? De Eerste Kamer wil betere garanties van de minister.

 • Dank dat we kunnen leven in een land met rechtsbescherming en democratische controle.
 • Bid voor een goede verbinding tussen de overheid, haar ambtenaren en de burgers.
 • Dank dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving, bid dat dit besef groeit.

De Unit Complexe Zorgvragen van het ministerie voor VWS

Tijdens het voorbereiden van deze brief kreeg ik een melding van Debat Direct, de app waarmee u de Tweede Kamer kan volgen, bijvoorbeeld de mensen waarvoor u wil bidden. Ik zag dat Paul Blokhuis een algemeen overleg had over de GGZ. Dat ging natuurlijk over de mensen bij wie hun zorgvraag niet goed door ons systeem wordt opgepakt en die soms wel twee jaar moesten wachten voor ze geholpen worden (dat mag maximaal 14 weken zijn). Er werd bijvoorbeeld te weinig gebruik gemaakt van de afdeling van het ministerie die zonder aanziens des persoons de zorgvrager bijstaat totdat er wel een behandeling is. Ik hoorde wat de staatssecretaris nog meer gaat doen en daarom nu dit onderwerp.

 • Dank dat de vele ‘minder complexe’ hulpvragen wel tot hulp leiden binnen de gestelde termijn.
 • Bid voor het overleg dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan voeren om complexe zorg te garanderen.
 • Bid voor Paul Blokhuis: hij kan en wil die regeling desnoods afdwingen, als men er niet uit komt.

Gert-Jan Segers gaat graag met u in gesprek

Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samen leven met tijd en aandacht voor elkaar? In zijn boek De Verloren Zoon en het verhaal van Nederland schrijft Gert-Jan Segers over zijn hoop en verlangen voor ons land.
De komende tijd organiseert de ChristenUnie een serie avonden om van deelnemers te horen wat hun ideeën, zorgen en dromen voor Nederland zijn. Dat gebruikt de ChristenUnie bij de voorbereiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen.

 • Eer God als de Schepper die ons ons land gegeven heeft en voor ons zorgt.
 • Dank Hem voor de verantwoordelijkheid die Hij mensen geeft om voor dat land te zorgen.
 • Dank voor de vrijmoedige gesprekken en bid om een zegen op de gesprekken met Gert-Jan.
 • Bid voor de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen D.V. volgend jaar.
 

resultaten.ChristenUnie.nl

Hebt u een lokale ChristenUnie in uw eigen gemeente? Dan kan u het titeltje hierboven overnemen en het woord ‘resultaten’ vervangen door de naam van uw gemeente en daarmee het web opgaan.
Wordt dat bijvoorbeeld Baarn.christenunie.nl dan leest u wat de lokale fractie u te melden heeft. In Baarn is het 3e bericht dat veel leden en sympathisanten de fractie ooit benaderd hadden over een stemming waar ze invloed op kregen. Uw betrokkenheid werkt! In andere gemeenten andere berichten. Laat u het woord ‘resultaten’ staan, dan krijgt u onze recente landelijke resultaten. Paulus schreef: “Laat u bij het bidden leiden door de Geest”, dat kan ook door iets dat u zomaar opvalt.

 • Aanbid God als de Heer die onze gebeden leidt, ook door zaken die u “zo maar” opmerkt.
 • Of dank voor het vele werk dat de ChristenUnie mag doen, zowel lokaal als voor het land.
 • Bid tenslotte weer voor de leden van de regering, zowel binnen als buiten de eigen partij.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts