Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

juni 2016

toen … dankte hij God en vatte  moed
Handelingen 28:15

Lieve mensen,

We hebben het allemaal weleens nodig dat we de moed weer vatten. Paulus deed dat toen hij in Rome aankwam. Hij had toen al heel wat meegemaakt. In de brief aan de Romeinen schreef hij al dat hij eerst nog naar Jeruzalem zou reizen en dan langs Rome wilde gaan en hij noemde de risico’s: de ongelovigen in Judea vormden een bedreiging. Dat risico bleek reëel. In Jeruzalem liepen de spanningen zelfs zó hoog op dat de overheid een afdeling soldaten liet komen om hem te ontzetten. Die nacht kwam gelukkig wel de Heer zelf bij Paulus. Jezus zei: ‘houd moed! Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen.’

Paulus kwam er, via een onstuimige reis, want hij leed nog schipbreuk in de Middellandse Zee. Maar hij kómt in Italië aan en de leerlingen van Christus hadden van zijn komst gehoord en reizen hem tegemoet. Toen hij hen vlak bij Rome zag… dankte hij God en vatte moed.
Wat paste dat goed bij wat hij van te voren in de brief aan die Romeinen had geschreven:

 • Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.”   Rom.15:30-33

Ziet u dat hij de risico’s kende? Hij vroeg hen dringend: “bid vurig … dat ik zal worden gered …” “dan kan ik – indien God het wil – naar u toe komen”. Stelt u zich dat eens voor. Al die maanden waarin allerlei dreigingen inderdaad uiterst dichtbij kwamen. En dan komen daar bij Forum Appii diezelfde Romeinen hem tegemoet... Zou u zelf ook niet heel blij worden? Het doel werd bereikt!

Het laat ook zien dat een mens mensen nodig heeft. Jezus had gezegd: “houd moed!” En Paulus had moed getoond , maar als hij de mensen ziet naar wie hij op reis is, vat hij de moed opnieuw! Hij had om hun gebed gevraagd en de verwachting kwam uit: hij kon hen vol vreugde ontmoeten.

Concrete gebedspunten

Bidden voor vluchtelingen wereldwijd

Sommige vluchtelingen reizen momenteel bijna dezelfde route als Paulus toen en over dezelfde roerige zee. Anderen zitten vast, maar er is nog geen vrede in het land waaruit ze ooit vertrokken zijn. Laten we bidden dat God deze mensen nieuwe moed geeft en een krachtige hoop.

 • Bid voor goede ontmoetingen, bid deze mensen het Evangelie toe.
 • Bid dat men wordt gered uit de handen van fanatieke mensen die God niet geloven.
 • Bid voor politieke oplossingen, ook in de gebieden waaruit men moest vluchten.

Verder denken en bidden over vluchtelingenpolitiek

Op maandagavond 4 juli organiseert het Wetenschappelijk Instituut een debat met het thema ‘vluchtelingen’. Allerlei vragen komen aan de orde, bijvoorbeeld deze: is het niet hoog tijd om na te denken over ‘de Nederlandse identiteit’, nu zoveel vluchtelingen moeten integreren?

 • Dank dat God ons aan elkaar gegeven heeft om elkaar te helpen waar we kunnen.
 • Bid ook bij dit debat voor goede ontmoetingen, die antwoord geven op vragen die er zijn.
 • Bid dat God ieder mens een plek geeft waar al zijn kinderen in vrede kunnen opgroeien.

Wordt het Brexit of blijven de Britten binnen de EU?

De campagnes rond het Britse referendum zijn al weer in volle gang. De sfeer is wel veranderd: de politieke moord op Jo Cox in Groot Brittannië heeft het hele land geschokt. Er zijn veel zorgen over de gevolgen van de uitslag. De Britten bidden voor hun land. We bidden met hen mee.

 • Vraag om Gods wil bij de campagnes, om eerlijkheid en genade.
 • Bid voor de familie en vrienden van Jo Cox en bid al haar collega’s nieuwe moed toe.
 • Dank dat Jezus Heer is van alle naties en bid de Britten zijn vrede toe.

Danken voor een nieuwe wet tegen mensenhandel

Eind mei heeft de Tweede Kamer de initiatiefwet aangenomen, die bepaalt dat bezoekers van een prostitué eventuele misstanden moeten melden. Mensen kunnen nu worden vervolgd als ze gebruik maken van een slachtoffer van gedwongen prostitutie. Het is een mijlpaal, Gert-Jan Segers had er hard voor gewerkt en er is veel voor veel gebeden.

 • laten we danken voor de nieuwe wet waarmee men mensenhandel wil bestrijden.
 • dank voor de vrijheid die God aan mensen schenkt en bid dat ze die moedig toepassen
 • dank voor samenwerking tussen partijen en bid dat dit vaker vrucht mag brengen.

100 kleinere scholen in het bijzonder onderwijs behouden

Even leek het erop dat de enige orthodox-joodse school in Nederland geen over­heids­bekostiging meer zou krijgen na 2026. In het komende overheidsbeleid was die school daarvoor te klein. Om dezelfde reden dreigden vele kleinere christelijke scholen te worden gesloten. Gelukkig heeft ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins in diverse gesprekken staatssecretaris Dekker ervan kunnen overtuigen dat die plannen een bijstelling behoeven. Dat wordt wettelijk vastgelegd. De ChristenUnie blijft kritisch op het wetsvoorstel als geheel, maar is wel blij met de aanpassing.

 • dank voor goed overleg tussen parlement en regering, bid het Gods zegen toe.
 • dank voor de vrijheid van onderwijs en dat dit soort scholen zo kunnen blijven bestaan.
 • bid om Gods zegen in het onderwijs, bid voor besturen, leerkrachten en leerlingen.

Bidden voor de lokale politiek

Op elk gebied heeft een mens moed nodig om zijn werk goed te kunnen doen, omdat het niet altijd mee zit. Dan heb je elkaar nodig. Echter, in vijftig gemeenten zit het ChristenUnieraadslid als eenmansfractie in de gemeenteraad. Dan moet de wederzijdse bemoediging komen van de fractiemedewerkers, het lokale bestuur en natuurlijk ook het thuisfront in de persoonlijke sfeer.

 • dank voor uw volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad, dank voor hun trouw.
 • bid in het bijzonder voor degenen die er alleen voor lijken te staan, bid ze Gods kracht toe.
 • bid voor de samenwerking tussen de fracties, bid voor Gods wil daarin.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert 3-4 x per maand een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts