Leden geschillencommissie

Leden gezocht voor de geschillencommissie van de ChristenUnie

In het kader van de herziening van het integriteitssysteem van de ChristenUnie zoeken we

Leden geschillencommissie

Doel
De geschillencommissie wordt gevraagd uitspraak te doen

  • in beroepszaken, zoals bij ontzetting uit het lidmaatschap (royement)
  • in geschillen over uitleg van statuten en reglementen
  • bij bezwaren tegen toepassing van reglementen, zoals kandidaatstellingsprocedures
  • bij bezwaren tegen uitspraken over vermeende schending van de gedragscode

Achtergrond
Sinds 2004 heeft de ChristenUnie een geschillenregeling en een geschillencommissie. In het kader van de herziening van het integriteitssysteem is besloten de geschillenregeling grondig te vernieuwen en het mandaat van de geschillencommissie te verruimen. Daarom wordt een nieuwe geschillencommissie benoemd.

Wie zoeken we?
We zoeken vijf leden en drie plaatsvervangers. We streven naar een divers samengestelde commissie. Qua expertise zoeken we juristen, HRM professionals en leden met politieke ervaring, allen met affiniteit met geschillenbeslechting. Het is een vrijwilligersfunctie. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de Geschillencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur, een provinciaal of lokaal bestuur en van een landelijke commissie, evenals van de landelijke volksvertegenwoordigingen.

Heeft u belangstelling?
Reageer dan uiterlijk 18 augustus 2021 door het sturen van een motivatiebrief met CV naar info@christenunie.nl. U kunt u brief adresseren aan de leden van de voordrachtscommissie. Heeft u vragen? Stuur dan een mail om een telefonische afspraak te maken.