Over Leiderschapsconferentie (13 april 2019)

Wie gaat voor zitten?

Als afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter vorm je samen een leiderschapsteam met elk een eigen leiderschapsrol in het werk van jullie afdeling. Om samen proactief leiding te geven aan processen en de afdeling in beweging te brengen is het nodig dat er inzicht in en overeenstemming is over ieders rol. Deze leiderschapsconferentie biedt je de gelegenheid om samen na te denken hoe je optimaal kunt samenwerken in het leidinggeven aan processen, met als resultaat een sterke lokale ChristenUnie. Op deze dag zetten jullie samen een aantal belangrijke stappen voor deze bestuursperiode. 

De Leiderschapsconferentie vindt op zaterdag 13 april plaats in Amersfoort op het sfeervolle landgoed Dutch Biz, gelegen in het groen.

Inhoud

We starten plenair met een verhaal over leiderschapsprincipes, afgewisseld door korte toepassingsopdrachten die je als leiderschapsteam samen doet. Later die ochtend ga je in kleine groepen in op enkele belangrijke aspecten van het werk waar je samen leiding aan geeft. Na het nuttigen van een lunch maak je een start met een vierjarenplan voor jullie eigen afdeling. We sluiten de dag af met een gezellige borrel.

Je doet en spreekt door het hele programma heen veel samen met je afdelingscollega. Het is daarom noodzakelijk om als afdelingsvoorziter en fractievoorzitter met zijn tweeën te komen. 

Bekijk hier het complete programma.

Deelnemersbijdrage

Het organiseren van de Leiderschapsconferentie kost uiteraard geld. We willen dat een deelnemersbijdrage voor niemand een drempel hoeft te zijn om mee te doen, daarom is er een keuze in de hoogte van de deelnemersbijdrage. Je kunt bij aanmelding kiezen tussen een bijdrage van € 50,00 tot € 80,00 voor de Leiderschapsconferentie. De werkelijke kosten van deze dag bedragen rond de € 70,00 per persoon, inclusief een lunch en borrel. Voel je vrij om te geven wat je kunt missen. Mocht de deelnemersbijdrage een probleem vormen, neem dan contact op met ons via opleiding@christenunie.nl

Aanmelden kan uiterlijk t/m donderdag 4 april.

Deze conferentie is voor voorzitters op gemeentelijk niveau. Voor de voorzitters op provinciaal niveau wordt op een later moment een specfieke conferentie georganiseerd. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Kom naar de Leiderschapsconferentie!

Annuleringsvoorwaarden Leiderschapsconferentie

Door je aan te melden voor de Leiderschapsconferentie ga je akkoord met de annuleringsvoorwaarden. 

  1. De deelnemer geeft de ChristenUnie toestemming de deelnemersbijdrage te innen via een automatische incasso. Afschrijving van de bijdrage geschiedt rond de datum van de bijeenkomst. De deelnemer ontvangt een factuur waarop staat dat het genoemde bedrag automatisch wordt geïncasseerd van zijn eigen rekening.
  2. Afmelding voor de Leiderschapsconferentie kan schriftelijk of per e-mail gebeuren, maar kan ook via de website op de pagina waar je je hebt aangemeld. Hiervoor dien je wel ingelogd te zijn.
  3. Bij afmelding brengt de ChristenUnie kosten in rekening, volgens onderstaande regeling:
  • Bij afmelding tot drie weken voor de Leiderschapsconferentie zijn geen kosten verschuldigd. 
  • Bij afmelding binnen één tot drie weken voor de Leiderschapsconferentie wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
  • Bij afmelding binnen één week voor aanvang wordt 75% in rekening gebracht.
  • Wanneer een deelnemer zich op de dag zelf nog terugtrekt, wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.