Dossier - Milieu

Nieuwsoverzicht - Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Initiatiefvoorstel Maak het duurzaam aangenomen

Voorkant Maak het duurzaamdonderdag 20 mei 2021 22:50 Vandaag is in de raadsvergadering het initiatiefvoorstel "Maak het duurzaam" aangenomen. Ruim 1,5 jaar geleden diende (inmiddels oud-raadslid) Pieter Grinwis dit voorstel in om niet alleen maar te focussen op duurzaam vervoer, maar ook op duurzame infrastructuur. "In het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto’s over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moesten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer. Van fietspaden die gemaakt zijn van gerecycled plastic tot bus- en tramhokjes met een groen dak, er zijn opties te over.” lees verder

Wijziging van de Wet milieubeheer

donderdag 20 mei 2021 00:00 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van ... lees verder

Groenvisie

GROENVISIEmetvervaging.pngwoensdag 10 maart 2021 15:00 De Groenvisie vormt naast de Woonvisie, de Mobiliteitsvisie en de Economische visie één van de bouwstenen voor de toekomstige integrale Omgevingsvisie van de stad. De gemeente moet de fysieke ... lees verder

Kiezen voor wat echt telt

Oud en jong.jpgmaandag 15 februari 2021 19:11 In de afgelopen periode is ChristenUnie Gouda op zoek gegaan naar initiatieven die tellen en de top is bekend! lees verder

Verkeer en energie

PHOTO-2021-01-30-19-14-53.jpgzaterdag 30 januari 2021 19:03 Gerard Marsman van de ChristenUnie heeft namens de coalitiepartijen tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend. Doel van dit amendement was de optie 'knip op de Vechtkade ter hoogte van de markt’ toe te voegen aan het voorstel ontsluitingstructuur Ommen. De ChristenUnie is van mening dat aan het voorstel van het college, om de Vechtkade volledig af sluiten en autovrij maken, zowel vele voordelen als nadelen kleven. Waaronder de impact op de toegankelijkheid van veel inwoners, in het bijzonder ouderen en economische impact op ondernemers. lees verder

Overig nieuws