27e Uniecongres en 13e ledenongres

Terugblik 27e Unie- en 13e Ledencongres | 23 november 2013

‘De Schuilplaats’ in Ede kleurde vandaag ChristenUnie-blauw tijdens het 27e Unie- en 13e Ledencongres op 23 november.

Een dag die begon met een uitdagende opening van predikant Gert Hutten en een enthousiaste partijvoorzitter Piet Adema, werd afgesloten met een knallende speech van Arie Slob.

De vernieuwing van de partijdemocratie was deze zaterdag het belangrijkste onderwerp. Een partijvoorstel om individuele leden niet alleen lokaal, maar ook landelijk en provinciaal stemrecht te geven, werd na lange discussie met grote meerderheid door de partij aangenomen. Op dit moment hebben alleen afgevaardigden van kiesverenigingen stemrecht. 

Waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015 krijgen niet alleen afgevaardigden, maar ook individuele leden de mogelijkheid om mee te beslissen over bijvoorbeeld de landelijke kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's. Een amendement van de ChristenUnie-jongeren van PerspectieF om ook hun jongerenorganisatie stemrecht te geven, werd met grote meerderheid aangenomen.

De enthousiaste speech van partijvoorzitter Piet Adema kunt je hier alvast teruglezen. De afsluitende en indrukwekkende speech van Arie Slob is hier terug te zien.

Het volgende congres is in februari. Maar in de tussentijd kunt je even terugblikken met de