Dossier - Natuur & Milieu

Nieuwsoverzicht - Natuur & Milieu

Roel Kuiper: "geef gemeenten middelen om nieuwe natuurwet te handhaven"

Roel Kuiper - Foto: Rufus de Vries / ChristenUnie11-12-2015 19:00 11-12-2015 19:00 Op 8 december september vond er in de Eerste Kamer een debat plaats over het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Kuiper zette in zijn bijdrage een dikke streep onder de in de wet opgenomen intrinsieke waarde van de natuur: "Die betekent in de ogen van onze fractie een afwijzing van een instrumentele omgang met dieren, planten en de aarde en haar ecosystemen, en de erkenning dat alles wat leeft een eigen zin heeft, los van het gebruik dat de mens ervan kan maken."

Daarnaast besteedde Kuiper aandacht aan de toezicht- en handhavingstaken die de gemeenten in het kader van deze wet krijgen. Hij drong er bij de staatssecretaris op aan ervoor te zorgen dat gemeenten voldoende mogelijkheden en middelen krijgen om de toezicht- en handhavingstaken in overeenstemming met de wet te kunnen uitvoeren. Een motie op dit punt bleek uiteindelijk niet nodig, omdat de ChristenUnie-fractie een toezegging op dit punt van de staatssecretaris kreeg.

Lees hieronder de volledige bijdrage van Roel Kuiper. lees verder

Kamermeerderheid voor betere monitoring zoutwinning Waddenzee

waddenzee16-12-2014 17:07 16-12-2014 17:07 Er gaat beter gecontroleerd worden op schadelijke effecten van zoutwinning onder de Waddenzee. Een Kamermeerderheid heeft vandaag voor een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Lutz Jacobi (PvdA) gestemd. lees verder

'ChristenUnie wil kolencentrales sluiten’

kolencentrale13-06-2013 14:13 13-06-2013 14:13 De ChristenUnie wil dat de CO2-belasting voor kolencentrales fors omhoog gaat. Kolencentrales profiteren nu van de lage kolenprijs en van de lage prijzen voor CO2 uitstoot. Hierdoor komt het principe ‘de vervuiler betaalt’ onvoldoende uit de verf. De ChristenUnie wil een hogere kolenbelasting, waardoor de meest vervuilende centrales hun deuren moeten sluiten. lees verder

Bezoek Urk aan Brussel: Hoop op afzwakking aanlandingsplicht

Brussel23-03-2013 23:17 23-03-2013 23:17 “Er is nog goede hoop op een afzwakking van de aanlandingsplicht, ondanks de positie die het Europees Parlement heeft ingenomen." Die boodschap gaf Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) mee aan wethouder Ben Visser van Urk. De wethouder legde met een delegatie deze week een werkbezoek af aan Brussel. "Het is belangrijk om als Nederlandse visserijgemeenten hier in Brussel te blijven strijden tegen de aanlandingsplicht", aldus Ben Visser. lees verder

ChristenUnie bezorgd om milieuschade Waddengebied

waddenzee23-03-2013 14:13 23-03-2013 14:13 ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber maakt zich zorgen over de natuur en het milieu in het Waddengebied. Het Kamerlid heeft nogmaals vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken. Deze zijn extra actueel nu de gaswinning rondom en onder de Waddenzee door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt uitgebreid. lees verder

Overig nieuws