Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Eerste Kamer'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Mirjam Bikker aan het debat over de nieuwe inlichtingenwet

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 11 juli 2017 23:32 Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces debatteerde de Eerste Kamer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Senator Mirjam Bikker leverde namens de ChristenUnie-fractie een bijdrage. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Veiligheid

Bijdrage Roel Kuiper aan het debat over de samenwerkingsschool

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 11 juli 2017 23:11 Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool. Senator Roel Kuiper heeft namens de ChristenUnie-fractie een zeer kritische bijdrage geleverd. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Onderwijs
Roel Kuiper

Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over privatisering kwaliteitsborging bouwen

hollandse huizendinsdag 04 juli 2017 16:00 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Senator Mirjam Bikker heeft namens de ChristenUnie-fractie een kritische bijdrage geleverd. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Wonen & Ruimtelijke ordening

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over Klimaatverdrag van Parijs

Zonnepanelen installatie.jpgdinsdag 27 juni 2017 15:38 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de goedkeuring van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag, waarmee eind 2015 196 staten instemden, hebben deze landen zich verplicht tot het nemen van maatregelen met als doel de gemiddelde mondiale opwarming te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. De ChristenUnie is groot voorstander van dit verdrag. Roel Kuiper: "Het terugdringen van door de mens uitgestote broeikasgassen is een urgente en grote opgave. De aarde is aan de mens toevertrouwd, niet om te exploiteren voor eigen doeleinden, maar om deze te beheren en te bewaren voor volgende generaties." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Energie
Klimaat
Roel Kuiper

Laat staatscommissie adviseren over lijstverbindingen en reststemmen

Mirjam Bikker 2014dinsdag 20 juni 2017 14:20 Vandaag staat de plenaire agenda van de Eerste Kamer in het teken van het debat over de "afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen". Senator Mirjam Bikker voert namens de ChristenUnie het woord. Zij is niet blij met dit wetsvoorstel: "Dit is een gemankeerd wetsvoorstel. Terwijl de Raad van State er al op wees dat de afschaffing van lijstencombinaties niet los gezien kan worden van de restzetelverdeling, kiest het kabinet ervoor om eenzijdig een streep te zetten door de mogelijkheid om als politieke partijen middels een horizontale lijstencombinatie mee te doen aan verkiezingen. Dit is in het voordeel van de grotere partijen en in het nadeel van de kleinere. Dat is omdat in Nederland een restzetelverdeling wordt gehanteerd op basis van het uitgangspunt het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel en niet op basis van welke lijst de meeste reststemmen heeft. De mogelijkheid van een lijstencombinatie maakt een correctie hierop mogelijk; een gelukkige correctie, zoals de Raad van State het noemde. Het zou goed zijn als de op verzoek van de Eerste Kamer ingestelde staatscommissie parlementair stelsel zich eerst over dit vraagstuk buigt, alvorens we als Kamer over een wet stemmen die een eenzijdige verandering in de Kieswet regelt." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Verkiezingen

Overig nieuws

Nieuwsarchief