Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Wonen & Ruimtelijke ordening'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over privatisering kwaliteitsborging bouwen

hollandse huizendinsdag 04 juli 2017 16:00 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Senator Mirjam Bikker heeft namens de ChristenUnie-fractie een kritische bijdrage geleverd. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Wonen & Ruimtelijke ordening

Ook meerderheid in Eerste Kamer voor initiatiefwet Jongerencontracten

imagedinsdag 29 maart 2016 21:43 Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie om met Jongerencontracten meer kansen voor jongeren op de woningmarkt te creëren, heeft vandaag ook steun gekregen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Daarmee komt het jongerencontract definitief in de wet staan. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het voorstel van Carola Schouten, dat ze met de ChristenUnie-jongeren van PerspectieF opstelde. lees verder
Labels
Carola Schouten
Wonen & Ruimtelijke ordening

ChristenUnie wil verandering voor passend toewijzen sociale huurwoning

carola-schouten-banner-vierkan-2t-600x600donderdag 14 januari 2016 10:18 Minister Blok van Wonen en Rijksdienst gaat op verzoek van de ChristenUnie kijken of in de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen rekening gehouden kan worden met de hoogte van de energiekosten van een woning. Sinds 1 januari wijzen corporaties woningen alleen nog toe waarvan de huurprijs past bij het inkomen. Zo moet worden voorkomen dat mensen te duur of juist te goedkoop wonen. Het passend toewijzen houdt echter geen rekening met de hogere energielasten die vaak komen kijken bij een goedkopere huurwoning. De ChristenUnie wil dat dat verandert. lees verder
Labels
Carola Schouten
Wonen & Ruimtelijke ordening

Veel amendementen ChristenUnie bij behandeling Omgevingswet

carla-dik-banner-2-944x390vrijdag 03 juli 2015 11:54 Bij de behandeling van de Omgevingswet heeft de Tweede Kamer elf amendementen aangenomen van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Zo diende ze met PvdA-collega Albert de Vries twee moties in om scherpere normen vast te leggen voor de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. “Mensen met een beperking bevinden zich niet alleen in woningen en gebouwen, maar moeten zich ook daartussen kunnen voortbewegen,” schrijft Dik-Faber in één van haar amendementen. lees verder
Labels
Carla Dik
Wonen & Ruimtelijke ordening

ChristenUnie komt met plan starterscontract

sociale huurwoningendinsdag 19 november 2013 10:25 Starters moeten makkelijker aan een huurwoning kunnen komen. Nu komen veel jongeren in problemen als ze na hun studie hun studentenkamer uit moeten of een baan vinden in een andere stad. Voor sociale huurwoningen gelden immers lange wachtlijsten. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen. Daarom willen ChristenUnie en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zogenaamde starterscontracten mogelijk maken. Dit zijn huurcontracten met een beperkte termijn. Tweede Kamerlid Carola Schouten presenteert het plan dat moet uitmonden in een initiatiefwet. lees verder
Labels
Carola Schouten
Tweede Kamer
Wonen & Ruimtelijke ordening

Overig nieuws

Nieuwsarchief