Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Mirjam Bikker'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over wetsvoorstellen gedwongen zorg

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 16 januari 2018 13:44 De eerste vergaderdagen van 2018 in de Eerste Kamer stonden in het teken van het debat over de uitgebreide en complexe wetsvoorstellen gedwongen zorg. Senator Mirjam Bikker vertolkte in een evenwichtige bijdrage haar zorgen over de uitvoerbaarheid van deze ingewikkelde wetten: "De meest kwetsbare mensen in ons land verdienen hele goede zorg. Het zou jammer zijn als ingewikkelde wetten daar een belemmering voor zijn. Ik ben blij dat het kabinet aan de slag gaat met alle betrokkenen in de zorg om dwang te verminderen en de zorg te verbeteren." De wetten worden per 1 januari 2020 van kracht. Bikker was blij dat haar pleidooi bij de bewindspersonen gehoor vond om de implementatie een jaar te verlengen.

Lees hier haar volledige bijdrage. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Zorg, Welzijn & Sport

Kritische bijdrage Mirjam Bikker aan debat over verlenging naturalisatietermijn

Foto paspoortendinsdag 03 oktober 2017 10:19 Vorige week dinsdag voerde de Eerste Kamer het eerste plenaire debat na het zomerreces. Dat ging over het wetsvoorstel "Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar". Senator Mirjam Bikker leverde een kritische bijdrage (hieronder na te lezen). Haar kritiek was dermate fundamenteel, dat de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer vandaag tegen het wetsvoorstel zal stemmen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker

Bijdrage Mirjam Bikker aan het debat over de nieuwe inlichtingenwet

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 11 juli 2017 23:32 Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces debatteerde de Eerste Kamer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Senator Mirjam Bikker leverde namens de ChristenUnie-fractie een bijdrage. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Veiligheid

Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over privatisering kwaliteitsborging bouwen

hollandse huizendinsdag 04 juli 2017 16:00 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Senator Mirjam Bikker heeft namens de ChristenUnie-fractie een kritische bijdrage geleverd. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Wonen & Ruimtelijke ordening

Laat staatscommissie adviseren over lijstverbindingen en reststemmen

Mirjam Bikker 2014dinsdag 20 juni 2017 14:20 Vandaag staat de plenaire agenda van de Eerste Kamer in het teken van het debat over de "afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen". Senator Mirjam Bikker voert namens de ChristenUnie het woord. Zij is niet blij met dit wetsvoorstel: "Dit is een gemankeerd wetsvoorstel. Terwijl de Raad van State er al op wees dat de afschaffing van lijstencombinaties niet los gezien kan worden van de restzetelverdeling, kiest het kabinet ervoor om eenzijdig een streep te zetten door de mogelijkheid om als politieke partijen middels een horizontale lijstencombinatie mee te doen aan verkiezingen. Dit is in het voordeel van de grotere partijen en in het nadeel van de kleinere. Dat is omdat in Nederland een restzetelverdeling wordt gehanteerd op basis van het uitgangspunt het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel en niet op basis van welke lijst de meeste reststemmen heeft. De mogelijkheid van een lijstencombinatie maakt een correctie hierop mogelijk; een gelukkige correctie, zoals de Raad van State het noemde. Het zou goed zijn als de op verzoek van de Eerste Kamer ingestelde staatscommissie parlementair stelsel zich eerst over dit vraagstuk buigt, alvorens we als Kamer over een wet stemmen die een eenzijdige verandering in de Kieswet regelt." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Verkiezingen

Overig nieuws

Nieuwsarchief