Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Mirjam Bikker'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Kritische bijdrage Mirjam Bikker aan debat over verlenging naturalisatietermijn

Foto paspoortendinsdag 03 oktober 2017 10:19 Vorige week dinsdag voerde de Eerste Kamer het eerste plenaire debat na het zomerreces. Dat ging over het wetsvoorstel "Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar". Senator Mirjam Bikker leverde een kritische bijdrage (hieronder na te lezen). Haar kritiek was dermate fundamenteel, dat de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer vandaag tegen het wetsvoorstel zal stemmen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker

Bijdrage Mirjam Bikker aan het debat over de nieuwe inlichtingenwet

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 11 juli 2017 23:32 Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces debatteerde de Eerste Kamer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Senator Mirjam Bikker leverde namens de ChristenUnie-fractie een bijdrage. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Veiligheid

Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over privatisering kwaliteitsborging bouwen

hollandse huizendinsdag 04 juli 2017 16:00 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Senator Mirjam Bikker heeft namens de ChristenUnie-fractie een kritische bijdrage geleverd. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Wonen & Ruimtelijke ordening

Laat staatscommissie adviseren over lijstverbindingen en reststemmen

Mirjam Bikker 2014dinsdag 20 juni 2017 14:20 Vandaag staat de plenaire agenda van de Eerste Kamer in het teken van het debat over de "afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen". Senator Mirjam Bikker voert namens de ChristenUnie het woord. Zij is niet blij met dit wetsvoorstel: "Dit is een gemankeerd wetsvoorstel. Terwijl de Raad van State er al op wees dat de afschaffing van lijstencombinaties niet los gezien kan worden van de restzetelverdeling, kiest het kabinet ervoor om eenzijdig een streep te zetten door de mogelijkheid om als politieke partijen middels een horizontale lijstencombinatie mee te doen aan verkiezingen. Dit is in het voordeel van de grotere partijen en in het nadeel van de kleinere. Dat is omdat in Nederland een restzetelverdeling wordt gehanteerd op basis van het uitgangspunt het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel en niet op basis van welke lijst de meeste reststemmen heeft. De mogelijkheid van een lijstencombinatie maakt een correctie hierop mogelijk; een gelukkige correctie, zoals de Raad van State het noemde. Het zou goed zijn als de op verzoek van de Eerste Kamer ingestelde staatscommissie parlementair stelsel zich eerst over dit vraagstuk buigt, alvorens we als Kamer over een wet stemmen die een eenzijdige verandering in de Kieswet regelt." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Verkiezingen

Mirjam Bikker: "Water verdient betere borging in omgevingsrecht"

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 30 mei 2017 15:26 Met de komst van de Omgevingswet is een grootschalige herziening van het omgevingsrecht begonnen. De Eerste Kamer debatteerde vandaag over de vier zeer omvangrijke ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Lees hier de bijdrage van Mirjam Bikker aan dit debat. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker

Overig nieuws

Nieuwsarchief