Nieuwsoverzicht

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Veiligheid'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Mirjam Bikker aan het debat over de nieuwe inlichtingenwet

Mirjam Bikker - Foto: Rufus de Vries/ChristenUniedinsdag 11 juli 2017 23:32 Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces debatteerde de Eerste Kamer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Senator Mirjam Bikker leverde namens de ChristenUnie-fractie een bijdrage. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Veiligheid

Mirjam Bikker: "Zorg dat terroristen veroordeeld worden"

Mirjam Bikker 2014dinsdag 31 januari 2017 21:23 Dinsdag 31 januari debatteerde de Eerste Kamer over een drietal wetten inzake terrorismebestrijding. De ChristenUnie-fractie steunt de wet met bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme en inzake het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten. Dat geldt niet voor de wet die de minister buiten het strafrecht om de mogelijkheid geeft personen de nationaliteit te ontnemen. "De kans op gerechtigheid neemt met dit wetsvoorstel af en daarom stemt de ChristenUnie-fractie komende week tegen dit wetsvoorstel", aldus Mirjam Bikker.

Lees hier haar volledige bijdrage. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Mirjam Bikker
Veiligheid

ChristenUnie wil gezonde begroting Veiligheid en Justitie

Mirjam Bikker 2014dinsdag 05 juli 2016 21:25 De Eerste Kamer voerde vandaag een debat over de suppletoire (gewijzigde) begroting van Veiligheid en Justitie. Senator Mirjam Bikker diende daarbij een breed ondersteunde motie in met de opdracht voor het kabinet om op Prinsjesdag met een gezonde meerjarige begroting te komen en de stevige structurele problemen daarin op te lossen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Justitie
Mirjam Bikker
Veiligheid

Kuiper: "Geloofwaardig met defensie-uitgaven richting NAVO-norm"

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 31 mei 2016 21:05 Bij het Beleidsdebat Internationale Veiligheid vandaag in de Eerste Kamer riep fractievoorzitter Roel Kuiper (ChristenUnie) het kabinet andermaal op de uitgaven aan defensie toe te laten nemen. Hij diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen op Prinsjesdag met een meerjarig financieel kader te komen, waaruit duidelijk wordt hoe de defensie-uitgaven weer worden opgebouwd van het huidige historisch lage niveau van iets meer dan 1% van het BBP richting de NAVO-norm van 2%.

Roel Kuiper: "Nederland moet aan zijn verplichtingen voldoen. Er zijn afspraken gemaakt in NAVO-verband die we niet nakomen, terwijl de veiligheidsrisico's toenemen. Nederland moet zijn strijdkrachten op peil brengen. Daarvoor is een meerjarig perspectief nodig. Daar vragen we om.” lees verder
Labels
Defensie
Eerste Kamer
Internationaal
Roel Kuiper
Veiligheid

Reactie Gert-Jan Segers op rapport commissie Oosting over 'Teevendeal'

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 25 mei 2016 11:58 Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,De commissie Oosting schetst een ontluisterend beeld van de ambtelijke top van het ministerie van Veiligheid en Justitie. lees verder
Labels
Gert-Jan Segers
Justitie
Veiligheid

Overig nieuws

Nieuwsarchief