Nieuwsoverzicht

Nieuws met label 'Energie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over Klimaatverdrag van Parijs

Zonnepanelen installatie.jpgdinsdag 27 juni 2017 15:38 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de goedkeuring van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag, waarmee eind 2015 196 staten instemden, hebben deze landen zich verplicht tot het nemen van maatregelen met als doel de gemiddelde mondiale opwarming te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. De ChristenUnie is groot voorstander van dit verdrag. Roel Kuiper: "Het terugdringen van door de mens uitgestote broeikasgassen is een urgente en grote opgave. De aarde is aan de mens toevertrouwd, niet om te exploiteren voor eigen doeleinden, maar om deze te beheren en te bewaren voor volgende generaties." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Energie
Klimaat
Roel Kuiper

ChristenUnie wil parlementaire enquête over gaswinning Groningen

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemadonderdag 02 juni 2016 11:24 De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil dat er een parlementaire enquête komt over de gaswinning in Groningen. Gisteren stemde de ChristenUnie-fractie in de Provinciale Staten van Groningen al in met een oproep aan de Tweede Kamer voor een parlementaire enquête. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vindt het zware middel van een parlementaire enquête gerechtvaardigd. lees verder
Labels
Carla Dik
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

ChristenUnie: 'Mogelijk gesjoemel met radioactief afval zeer zorgelijk’

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemadinsdag 24 mei 2016 18:33 De ChristenUnie wil opheldering van minister Schultz over het nucleaire afval dat bij Petten is opgeslagen. Afgelopen week trok oud-directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland Frans Saris aan de bel over de grote en groeiende hoeveelheid radioactief afval die daar is opgeslagen. “Het gesjoemel met radioactief afval dat bij mensen in Petten bijna in de achtertuin ligt is zeer zorgelijk,” stelt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. lees verder
Labels
Carla Dik
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid
Volksgezondheid

ChristenUnie-fractie Eerste Kamer stemt tegen Wet Stroom

Portretfoto Peter Esterwoensdag 23 december 2015 00:15 Voor wind op zee; tegen gedwongen splitsing energiebedrijven; voor behoud werkgelegenheid.
De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer heeft zojuist met pijn in het hart tegen de Wet STROOM gestemd. De ChristenUnie wil een koerswending in het energiebeleid en een einde aan de verplichte splitsing en daarmee gedeeltelijke privatisering van energiebedrijven. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Energie
Peter Ester

Peter Ester: “Tegen gedwongen splitsing energiebedrijven”

Portretfoto Peter Esterdinsdag 22 december 2015 13:00 Vandaag voert de Eerste Kamer een spannend debat over de verplichte splitsing van de laatste twee geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven Delta en Eneco, waarvan provincies en gemeenten aandeelhouder zijn. Deze bedrijven zijn zowel energieleverancier als beheerder van regionale energienetten. Deze energienetten moeten in handen van de overheid blijven. Daar is iedereen het over eens. Maar Minister Kamp van Economische Zaken wil dat de productie en leverantie van elektriciteit wordt afgesplitst van het netbeheer en dat overheden het productie- en leverantiedeel van de Eneco en Delta verkopen (privatiseren). Geen enkel ander land in de Europese Unie stelt dit verplicht, waarmee deze bedrijven een gewillige overnameprooi worden voor andere Europese energiebedrijven en het werk van honderden werknemers in met name Zeeland in de waagschaal wordt gezet. Bovendien zijn Delta en Eneco van de grote op de Nederlandse markt actieve energiebedrijven de duurzaamste. De ChristenUnie-fractie is dan ook fel tegenstander van het doorvoeren van deze verplichte splitsing.

De ChristenUnie-fractie is wel groot voorstander van een ander belangrijke onderdeel in de voorliggende Wet STROOM: het mogelijk maken van de aanleg van grote windparken op zee en de daarvoor benodigde infrastructuur. Helaas is dit onderdeel verbonden aan de verplichte splitsing van de energiebedrijven. Senator Peter Ester hekelde deze koppelverkoop. Lees hieronder zijn gehele bijdrage. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Energie
Peter Ester

Overig nieuws

Nieuwsarchief