Nieuwsoverzicht

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Referendum'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Eerste Kamerfractie ChristenUnie steunt inwerkingtreding Oekraïneverdrag

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 23 mei 2017 15:19 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van het Oekraïneverdrag. De benadering van de ChristenUnie-fractie is vergelijkbaar met die in juli 2015, toen de Eerste Kamer debatteerde over het Associatieverdrag met de Oekraïne.

Fractievoorzitter Roel Kuiper: "Wat er sindsdien is gebeurd is bekend: er is een volksraadpleging gehouden en met de referendumuitslag is premier Rutte naar Brussel gegaan. Hij is er in reactie op de nee-stem in geslaagd afspraken te maken. In die afspraken is juridisch bindend vastgelegd dat het associatieakkoord niet gaat over lidmaatschap van de EU, niet over militaire garanties en niet over vrij verkeer van werknemers. Over die afspraken gaat het vandaag. De ChristenUnie-fractie acht deze afspraken een goede reactie op de bezwaren die geuit zijn bij het referendum." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Europa
Referendum
Roel Kuiper

Segers: "Nee-stem onderstreept crisis van de Europese Unie"

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemadonderdag 14 april 2016 13:56 Lees hier de bijdrage van Gert-Jan Segers aan het debat over het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. lees verder
Labels
Europa
Gert-Jan Segers
Referendum

Reactie Gert-Jan Segers op referendum verdrag EU en Oekraïne

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 06 april 2016 22:50 ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: “Dat een ruime meerderheid van de kiezers tegen het associatieverdrag heeft gestemd, is een duidelijk signaal dat moet doorklinken in het debat over de betekenis van het referendum en de mogelijke aanpassing van het verdrag. Zo kan de Tweede Kamer de zorg van de tegenstemmers wegnemen dat dit verdrag de opmaat is naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne, door uit te spreken dat Oekraïne aan dit verdrag niet het recht kan ontlenen voor toetreding. Een ander signaal dat moet doorklinken in het debat is dat het overgrote deel van de Nederlanders níet is gaan stemmen. Een belangrijk deel deed dat met overtuiging uit bezwaar tegen het referendum.” lees verder
Labels
Buitenlands beleid
Europa
Gert-Jan Segers
Referendum

ChristenUnie over Oekraïne: samenwerking JA, toetreding NEE

vlaggen Europawoensdag 14 oktober 2015 17:05 Vandaag maakte de Kiesraad bekend dat er definitief een referendum wordt gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: “Wat de ChristenUnie betreft is het associatieverdrag een vorm van goede samenwerking, maar kan er geen sprake zijn van toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.” lees verder
Labels
Europa
Gert-Jan Segers
Referendum

Nieuwsarchief