Nieuwe cursus (agenderen, beïnvloeden en vertegenwoordigen) Assen

Agenderen

Het agenderen van problemen uit de samenleving en knelpunten in het beleid vraagt een aantal gevorderde vaardigheden van een raadslid. Welke politieke middelen en methoden zijn er om dingen op de agenda te krijgen? Hoe zet je die effectief in? Daarbij leer je ook standpunten en weerstanden in te schatten van andere partijen en steun te verwerven voor jouw voorstellen.

Onderwerpen:

  • de kunst van het agenderen
  • politieke instrumenten: vragen stellen en initiatiefvoorstellen schrijven
  • strategieën voor lobbyen en onderhandelen.

Interesse in module Agenderen

Mocht u interesse hebben om deze module te volgen, dan kunt u het onderstaand formulier invullen.