Christelijke politiek

Christelijke politiek

Wat is de meerwaarde van christelijke politiek en van de ChristenUnie?
In deze cursus leggen we het u in één avond uit en zorgen we dat u het aan anderen kunt vertellen.
Als lid van de ChristenUnie is het belangrijk om aan uw omgeving duidelijk te kunnen maken waarom dit uw partij is. Om van anderen ook ambassadeurs te kunnen maken.

Omschrijving
In deze cursus staan we stil bij twee punten:

  1. Wat is de essentie en meerwaarde van christelijke politiek? Dan hebben we het over de rol van de bijbel in de politieke context. En we staan stil bij de verhouding tussen samenleving, overheid en markt. Een wezenlijk punt dat bij alle politieke ideologieen een grote rol speelt.
  2. Wat is de positie van de ChristenUnie ten opzichte van andere partijen? En hoe vertalen die het grote verhaal in partijstandpunten? Hier leert u ook de ideologie in uw lokale situatie te herkennen.

De cursus bestaat uit een korte lezing waarna u in gesprek kunt met de spreker en overige deelnemers. Via interactieve werkvormen dagen we u uit uw kennis van lokale en landelijke standpunten te testen.

Resultaat
Na afloop van deze cursus kunt u overtuigend vertellen wat de essentie en meerwaarde is van christelijke politiek. U kunt het eigen verhaal van de ChristenUnie doorgeven aan anderen.

Docent
Geert Jan Spijker

Competenties die u in deze cursus ontwikkelt:
Probleemanalyse
Omgevingsbewustzijn

Meer informatie hierover vindt u in het competentiewoordenboek.