Welkom bij de ChristenUnie in uw gemeente

Cursus Welkom bij de ChristenUnie in uw gemeente

Ons aanbod
Wanneer u de cursus Welkom bij de ChristenUnie naar uw eigen gemeente wilt halen doen we u het volgende aanbod.
U regelt en betaalt de locatie en catering.
U zorgt voor promotie via uw eigen kanalen.
Deelnemers melden zich aan via de website van het Opleidingscentrum.
Het Opleidingscentrum zorgt voor een docent. U betaalt voor de vergoeding van de docent en de reiskosten in totaal € 100,-
Het Opleidingscentrum attendeert alle leden van uw kiesvereniging per mail op de cursus.
Het Opleidingscentrum stuurt het voorbereidingsmateriaal naar de deelnemers.

De kosten van de cursus komen op deze manier geheel voor rekening van de kiesvereniging, en daardoor kunnen de deelnemers gratis meedoen.

Het is ook mogelijk om dit samen met één of meer kiesverenigingen in uw omgeving te organiseren. Dan kunt u de kosten delen.
Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, neem dan contact op met ons via opleiding@christenunie.nl of 033 - 422 69 69.