Controleren


Controleren - Grip op het college

Hoe controleer je het college? Wanneer moet je een wethouder bevragen op zijn of haar functioneren? Wanneer moet je het college bevragen op uitvoeringszaken? Hoe moet je voortgangsrapportages vanuit het college interpreteren? Je leert in deze module de verschillende rollen van college en raad en van college- en oppositiepartij te begrijpen. Je leert het politieke spel rond het college goed in te schatten.

Onderwerpen:

  • informatieplicht, processen en procedures
  • integriteit bewaken
  • coalitie- of oppositiepartij
  • vertrouwensregel en motie van afkeuring of wantrouwen
  • het controleren van constructies zoals  gemeenschappelijke regelingen.