Het hart van de ChristenUnie (PS/WS2019)


Het hart van de ChristenUnie (PS/WS2019)

Als je campagne voert voor de PS/WS-verkiezingen en daarna mogelijk de Staten of het waterschapsbestuur in gaat moet je het verhaal van de ChristenUnie goed kunnen vertellen. Wat maakt de ChristenUnie uniek en wat is de plaats van onze partij in het politieke landschap? Wat is het christelijk-sociaal gedachtegoed en hoe gebruiken we dat in onze standpuntbepaling in de lokale politieke praktijk?

In november is deze basiscursus van één avond te volgen in Assen, Zwolle, Bussum, Nijmegen en Dordrecht. ‘Het hart van de ChristenUnie’ is bedoeld voor de top van elke kandidatenlijst (het te verwachten aantal zetels + 3). Als opfrisser voor de campagne voor ervaren kandidaten en als basis onder het politieke denken voor nieuwe kandidaten.

Tijdens deze avond leer je via interactieve werkvormen van zowel de spreker als de andere deelnemers wat het hart is van christelijk-sociale politiek. 

Aanmelden Het hart van de ChristenUnie (PS/WS2019)

Aanmelden voor de cursus die plaats vindt op: