Profileren


Profileren

Wat is het profiel van jouw eigen fractie en wat is jouw eigen persoonlijke profiel? In deze module werk je aan jouw individuele profiel, en bij voorkeur ook samen met de fractie aan het gezamenlijke profiel. Je maakt plannen hoe je resultaten kunt boeken op die profielpunten.

Onderwerpen:

  • het profiel van de ChristenUnie
  • persoonlijke profiel
  • fractieprofiel
  • communicatiestrategie.

Aanmelden Profileren

Aanmelden voor de module die online start vanaf: