Vertegenwoordigen


Vertegenwoordigen

“Het volk” vertegenwoordigen is een kerntaak voor jou als raadslid. Hoe doe je dat nu? Hoe kom je er achter wat er leeft in de breedte van de samenleving? In deze module leer je hoe je succesvol deelneemt aan relevante netwerken. En wat je wel of niet kunt doen met knelpunten die je signaleert in de samenleving.

Onderwerpen:

  • benaderbaar zijn voor achterban, burgers en organisaties
  • effectief netwerken
  • weten wat er speelt in de samenleving, ontdekken waar gemeentelijk beleid knelt of ontbreekt
  • het afwegen van belangen van burgers en organisaties vanuit de ChristenUnie-visie
  • optioneel: persoonlijke stijl van vertegenwoordigen van het raadslid (uit de module "De gemeente").

Aanmelden Vertegenwoordigen

Aanmelden voor de module die online start vanaf: