Vrijheid van godsdienst

Vrijheid van godsdienst

Nederland stond lange tijd bekend als een tolerant en vrij land. Als een land van minderheden met relatief veel ruimte voor verschil. De afgelopen decennia is er veel aan het veranderen. Er is - voor het eerst in onze geschiedenis - een meerderheid in Nederland, en wel een seculiere. Dat heeft gevolgen voor de vrijheid van godsdienst. Welke dat zijn onderzoeken we in deze cursus.

Omschrijving
Welke betekenis heeft vrijheid voor de Nederlandse samenleving en in het bijzonder voor christelijke politiek? De christelijke traditie benadrukt allereerst de vrijheid van geweten en godsdienst. En juist die staat vandaag de dag onder druk: sommige liberalen willen de godsdienstvrijheid zelfs afschaffen. Bovendien is er toenemend wantrouwen - ook onder lokale bestuurders - ten aanzien van de vrijheid om je te organiseren in overeenstemming met je geloofsovertuiging (denk aan Youth for Christ, Different, SGP). Voor de bescherming van de burgerlijke vrijheden is een goed functionerende rechtsstaat van groot belang, waarin rechten van minderheden worden beschermd. Godsdienstvrijheid betekent gelijke rechten voor álle levensovertuigingen. De ChristenUnie maakt zich dus ook sterk voor het recht van moslims en hindoes. Maar hoever gaat dat? Moeten we ons niet ook hard maken voor de waarden en normen van de christelijke  traditie? Aan de hand van actuele voorbeelden wordt het thema godsdienstvrijheid relevant gemaakt voor christelijke politiek. Tijdens de bijeenkomsten is er naast kennisoverdracht veel ruimte voor discussie.

Resultaat
Na deze cursus hebt u een beter begrip van de problematiek van godsdienstvrijheid in een seculiere en veelkleurige cultuur. U raakt bekend met argumenten die u sterker doen staan in het politieke debat.

Competenties die u in deze cursus ontwikkelt:
Onafhankelijkheid
Overtuigingskracht
Probleemanalyse
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Meer informatie hierover vindt u in het competentiewoordenboek.