Wethoudersweekend

Wethoudersweekend

In dit wethoudersweekend beleeft u een mix van bezinning en actie, van leren en delen, van ontmoeten en zelf aan de slag gaan. Met als resultaat een Persoonlijk Strategisch Plan waarmee u scherp voor ogen krijgt wanneer u wat wilt gaan doen de komende jaren, en wat daarbij kansen en valkuilen zijn. Het mooie is dat u dit plan zo schrijft dat het dicht bij uw eigen waarden en persoonlijkheid ligt, waardoor de kans op een succesvolle uitvoering enorm toeneemt.

Omschrijving
Leiders in het publieke domein moeten grote beslissingen nemen en dat vaak onder grote druk. Hoe zorgen we ervoor dat we op koers blijven, tegelijk in verbinding zijn en blijven met de wereld om ons heen? Hoe kunnen we een getuige zijn van wat ons ten diepste beweegt en tegelijk laten zien dat dit goed samengaat met degelijk en effectief leiderschap? Hoe blijven we zelf in balans in de dynamiek van politiek en bestuur? Deze en andere vragen zullen we met Gabriël Anthonio doornemen op vrijdagmorgen. Het resultaat van de ochtend is dat alle deelnemers een goede opmaat hebben geschreven voor een persoonlijke visie en missie.

Op vrijdagmiddag werken we aan een Persoonlijk Strategisch Plan. Basisingrediënten hiervoor zijn: de eigen visie en missie, de punten die u deze wethoudersperiode wilt realiseren, en resultaten van een eerdere test waarin persoonlijke sterke en zwakke kanten naar voren kwamen. (Veel wethouders hebben bijvoorbeeld een DISC-test gedaan, de resultaten hiervan kunt u gebruiken. Wilt u nog een DISC-test doen, dan is daarvoor een mogelijkheid, zie linkerkolom).

Na het diner is er 's avonds een panel over profilering en veel tijd voor ontspanning en ontmoeting.

Zaterdagmorgen staan er twee onderwerpen op het programma: "intervisie - hoe en wat?" en "omgaan met complexe situaties". Daarna volgen enkele intervisierondes in kleine groepen waarbij u de geleerde kennis over omgaan met complexe situaties toepast.
Als afsluiting is er een lunch.

Resultaat
U bent geïnspireerd door de onderlinge ontmoetingen en door de bijdrage van Gabriël Anthonio.
U hebt een Persoonlijk Strategisch Plan dat uw effectiviteit vergroot.
U hebt geleerd over en gereflecteerd op het omgaan met complexe situaties.
Anderen hebben met u meegedacht in situaties waar u in uw werk tegen aanloopt.

Competenties die u dit weekend ontwikkelt
Probleemanalyse
Stressbestendigheid