Resultaten

Resultaten van ons werk als coalitiepartij

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Juli 2018

Juni 2018

Mei 2018

April 2018

Maart 2018

 • Er wordt 35 miljoen euro gereserveerd voor Zeeland. Voor de vergroting van de leefbaarheid in Zeeland en een sterkere regio.
 • Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te brengen naar nul.

Februari 2018

 • De Tweede Kamer gaat de Armeense genocide volmonding erkennen en er zal een vertegenwoordiging van onze regering aanwezig zijn bij de herdenking daarvan in de Armeense hoofdstad Jerevan.
 • Het collegegeld wordt voor het eerste jaar gehalveerd en voor de (academische) pabo’s voor de eerste twee jaar.
 • Er komen wettelijke minimumeisen voor websites en mobiele apps van de overheid om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te garanderen.

Januari 2018

December 2017

November 2017

 • Er komt extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees en voor het voorkomen van vechtscheidingen.
 • Een Kamermeerderheid wil een betere beoordeling van asielverzoeken van bekeerlingen.
 • Godsdienstvrijheid wordt een speerpunt van de minister van Buitenlandse zaken: voor godsdienstvrijheid wordt extra geld vrijgemaakt vanuit het mensenrechtenfonds.
 • Vrijwilligersorganisaties die met gevangenen werken, krijgen extra geld. Geestelijke verzorging bij de politie krijgt meer aandacht en financiële ruimte.

 • De opleidingsmogelijkheden voor lokale politici worden onder de loep genomen.
 • Het kabinet spant zich extra in om de positie en rechten van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren.
 • Noodhulporganisaties in de Dutch Relief Alliance (waaronder ZOA, Dorcas, Kerk in Actie en Tear) krijgen 60 miljoen euro voor noodhulp.