Wetenschappelijk instituut

Webwinkel
Bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie verschijnen regelmatig boeken en andere publicaties. In de serie Kort Commentaren worden actuele ontwikkelingen en problemen van commentaar voorzien. Voor een overzicht van publicaties en bestellingen kunt u terecht in de webwinkel.

Voor meer informatie over de publicaties kunt u terecht op de website van het WI: www.wi.christenunie.nl