Joël Voordewind

Curriculum Vitae Joël Voordewind

Joël Voordewind (1965) is politicoloog en werkte jarenlang als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. Hij was duo-Statenlid in de provincie Noord-Holland. Tot de verkiezingen van 22 november van 2006 was hij werkzaam als voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Daarnaast was hij van 2000 tot 2007 voorzitter van Dorkas, een internationale christelijke hulpverleningorganisatie. Joël Voordewind was in 2006, evenals in 2002, lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2006 en van juni 2010 stond hij nr. 4 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Nu is Voordewind Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Personalia

 • titulatuur, naam; voor- en roepnaam: drs. J.S. Voordewind (Joël)
 • geboorteplaats en -datum: Sleen, 9 juli 1965
 • woonplaats: Amsterdam
 • samenlevingsvorm: gehuwd, twee kinderen
 • levensbeschouwing: lid van de evangelische gemeente ‘de Vineyard’

Huidige hoofdfunctie

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

Portefeuilles

Activiteiten vanuit functie

 • Lid van de werkgroep Evangelischen
 • Lid van het meerpartijen initiatief HIV/Aids

Portefeuilles vanaf 30 november 2006 tot 1 maart 2007

 • Defensie
 • Europese Zaken
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Portefeuilles vanaf 1 maart 2007 tot 10 oktober 2010

 • Buitenlandse Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Defensie
 • Jeugd en Gezin
 • Mediabeleid

Opleidingen

 • 1990-1991 School voor Journalistiek (Prop. behaald)
 • 1985-1990 Politicologie (VU, Amsterdam)
  - Specialisatie: Internationale Politieke Betrekkingen (OS)
  - Bijvakken: Internationale Economische Betrekkingen, Internationaal Recht, Amerikaans Politiek Systeem (VS /1989)

Huidige nevenfuncties

Geen.

Partij

 • Bestuursvoorzitter ChristenUnie Amsterdam (2000 - november 2006)
 • Voorlichter ai Tweede Kamerfractie ChristenUnie (mei- nov 2006)
 • Lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam (2006) 
 • Hoofd Campagnes en Communicatie ChristenUnie, Amersfoort (2003-2006) 
 • Duo-Statenlid voor de ChristenUnie in Noord-Holland (2003) 
 • Hoofd Achterban, Partijbureau ChristenUnie, Amersfoort (2002-2003) 
 • Lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam (2002) 
 • Nationaal Campagneleider ChristenUnie (2001-2002) 
 • Beleidsmedewerker VWS en OS/BUZA / ChristenUnie Tweede-Kamerfractie (1999-2001)

Vorige hoofdfuncties

 • Beleidsmedewerker en Hoofd Campagnes ChristenUnie (1999-2006)
 • Adjunct-directeur, coördinator Noodhulp en liaison officer voor de EU en VN / Dorkas Hulp Internationaal te Andijk (1994-1999) 
 • Hulpverlener straatkinderenproject in Brazilië (zomer 1993) 
 • Junior beleidsmedewerker van de PvdA Tweede-Kamerfractie (Buitenlandse Zaken) (1991 – 1994) 
 • Logistiek manager Tearfund (hulporganisatie) in Irak (Golfoorlog) (1991) 
 • Voorlichter bij het Ministerie van Defensie (stage) (1989)

Vorige nevenfuncties

 • Bestuursvoorzitter Dorcas Hulp Nederland

Opmerkelijke politieke resultaten

Jeugd en Gezin

 • Verbod alcoholreclame. Motie-Voordewind, omgezet tot beleid 1 januari 2009 om geen alcoholreclame meer uit te zenden op radio en tv voor 21.00 uur
 • Rookverbod in de horeca. Motie Voordewind/Bussemaker, ingediend en tot beleid omgezet op 1 juli 2008
 • Stimuleren van relatie en huwelijkscursussen:  het promoten van huwelijks- en relatiecursussen via de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin, bij de aangifte van het eerste kind en bij zwangerschapsgymnastiek.
 • Motie-Voordewind: Haal Jeugdzorgjongeren versneld uit de jeugdgevangenissen. Omgezet tot beleid per 1 januari 2010.
 • Gepleit voor een nationaal Preventieplan tegen zelfdoding met als streefcijfer het terugdringen met 5% per jaar van het aantal zelfdodingen (circa 1500), het financieren van een crisis-hulptelefoon en een mediacode voor terughoudende berichtgeving over zelfdodingen vanwege het gevaar van nabootsgedrag. Omgezet tot beleid in 2009 incl. nationale hulplijn 113 voor mensen die acute psychische hulp nodig hebben.
 • Motie-Voordewind Eigen Kracht conferenties. Voordat kinderen worden doorverwezen naar de Jeugdzorg zal er voortaan eerst onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om het kind in het eigen sociale (familie) netwerk op te vangen of te ondersteunen. Deze aanpak is inmiddels omgezet tot bij het ministerie voor Jeugd en Gezin (VWS)

Buitenlandse Zaken

 • Extra aandacht voor mensen die om hun geloof vervolgd worden. In dat kader heb de volgende landen bezocht: Irak, India en Indonesië. Voor de vervolgde etnische en religieuze minderheden (veelal christenen) in Noord Irak (Nineveh) en in de Indiase deelstaat Orissa kwam uiteindelijk een subsidie los voor noodhulp, wederopbouw en verzoeningsactiviteiten.
 • Initiatiefwetsvoorstel Negationisme: het strafbaar stellen van bewuste en met als opzet krenking van de slachtoffers en nabestaanden, ontkenning van genociden zoals de Holocaust.
 • Aanscherping sancties Iran. Motie-Voordewind om tot aanscherping van de sancties tegen het regime van Iran te komen. Nederland werd een voortrekker binnen de EU voor de invoering van de verscherpte sancties, die er uiteindelijk in 2010 kwamen.

Ontwikkelingssamenwerking

 • Steun voor Aidswezen. Via het Amendement-Voordewind wordt er nu jaarlijks acht miljoen beschikbaar gesteld aan Afrikaanse overheden om een (aids)wezenuitkering op te zetten.
 • Bestrijding kinderarbeid. Motie-Voordewind indien bedrijven gebruik maken van kinderarbeid in hun productieketen, dan volgt een boete en vervalt overheidssteun

Defensie

 • Inzet voor  afschaffing van clustermunitie.
 • Motie Voordewind: militairen met kinderen onder de 1 jaar kunnen niet meer verplicht uitgezonden worden op buitenlandse missies.
 • Einde missie Afghanistan. Door de motie Voordewind-Van Dam kwam er een einde aan de missie (TFU) in Urzugan, Afghanistan
 • Voorstel beperking van de aanschaf van JSF-testtoestellen tot 1 en uitstel van definitieve aanschaf van de productievliegtuigen tot 2012.

Media: Motie Voordewind/Atsma: verbod op salarissen in de media boven de Balkenende-norm

Bijzonderheden

Hobby's en interesses e.d.

 • Reizen en mountainbiken, motorcrossen, lezen, varen, theologie/kerk

Publicaties

 • Mede auteur Verkiezingsprogramma ChristenUnie, 2010
 • Rapport: Haïti van Beving naar Beter, 2010
 • Rapport: Kinderarbeid in India, de vrijwilligheid voorbij, 2009
 • Nota: "Een goed begin is het halve werk - aanbevelingen voor het stimuleren van gezonde en stabiele relaties", oktober 2009
 • Rapport: Religieuze zuivering in Irak, 2007
 • Mede auteur Verkiezingsprogramma ChristenUnie, 2006
 • Manifest: 'Omdat het om mensen gaat', febr 2006
 • Handboek Campagnevoeren ChristenUnie, 2005
 • Manifest Appel tot relatiepolitiek, 22 januari 2005
 • Manifest 'Geen gok met kansspelen', febr. 2004
 • Manifest 'Uit het donker opgelicht, het bordeelverbod opgeheven', okt. 2003
 • Manifest 'Meer hoop zonder Dope', sept. 2003
 • China, Godsdienstvrijheid in de knel, 1993