Feiten over kinderuitbuiting

 • 246 miljoen kinderen verrichten kinderarbeid
 • 73 miljoen van hen zijn nog geen 10 jaar oud.
 • Geen enkel land ontkomt er aan: Er zijn 2,5 miljoen kinderen die kinderarbeid verrichten in ontwikkelde landen, en nog eens 2,5 miljoen in ‘Tweede-wereld’ landen zoals de voormalige Russische staten.
 • Ieder jaar overlijden 22000 kinderen door ongelukken die met werkomstandigheden te maken hebben.
 • Het merendeel van de werkende kinderen jonger dan 14 jaar (127 miljoen), woont in de regio Zuidoost Azië.
 • De meeste kinderen die kinderarbeid verrichten wonen in Sub-Sahara Afrika. Bijna eenderde van kinderen jonger dan 14 jaar (48 miljoen) werkt hier.
 • Het grootste deel van de kinderen dat arbeid verricht, is werkzaam in de informele sector waar ze geen rechts- of andere bescherming hebben.
 • 70% is werkzaam in de landbouw, de commerciële jacht, visserij en bosbouwerij.
 • 8% in fabrieken, 8% in de verkoop, restaurants en hotels, 7% in sociale en persoonlijke dienstverlening zoals de huishouding.
 • 8,4 miljoen kinderen zitten gevangen in onder meer slavernij, mensenhandel, schulden, prostitutie en pornografie.
 • 1,2 miljoen van hen zijn ‘verhandeld’.

Bron en meer info: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/download/child/factsonchild.pdf