Roel Kuiper

Roel Kuiper (1962) is sinds 12 juni 2007 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij studeerde geschiedenis en filosofie aan de VU te Amsterdam, waar hij in 1992 promoveerde op een proefschrift over de buitenlandse politiek van Nederland. Zijn doctoraal Filosofie ontving hij in 1998, eveneens aan deze universiteit. Sinds 1998 is hij bijzonder hoogleraar Reformatische Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2002 is hij lector Samenlevingsvraagstukken aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede, en sinds 2003 doceert hij politieke en sociale filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte aan de VU in Amsterdam.
In de periode 1995-2000 was hij fulltime directeur van het Wetenschappelijk Studiecentrum van de RPF en van 2000-2002 van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Per 1 februari 2007 trad hij opnieuw in dienst bij het Wetenschappelijk Instituut, nu als interim-directeur (0,2 fte).

Personalia

 • titulatuur, naam; voor- en roepnaam: prof. dr. R. (Roel) Kuiper
 • geboorteplaats en -datum: Mariënberg; gem. Hardenberg, 5 april 1962
 • woonplaats: Amsterdam
 • samenlevingsvorm: gehuwd te Amsterdam, 7 november 1985
 • kinderen: 2 dochters en 2 zoons
 • levensbeschouwing: Gereformeerd (Vrijgemaakt)

Huidige hoofdfuncties

 • fractievoorziter Eerste Kamer van de ChristenUnie vanaf 7 juni 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007 voor de ChristenUnie-fractie
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1998; vanwege de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte

Activiteiten vanuit functie

Commissies vanaf 12 juni 2007

 • Europese Samenwerkingsorganisaties; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)

Opleidingen

 • filosofie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1994 tot 1998
 • promotie geschiedenis Vrije Universiteit te Amsterdam, 1992
 • geschiedenis: nieuwe geschiedenis, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1981 tot 1986
 • v.w.o. Prot. Chr. "Greydanus College" te Zwolle, van 1980 tot 1981
 • h.a.v.o. Prot. Chr. "Greydanus College" te Zwolle, van 1974 tot 1980

Huidige nevenfuncties

 • lid Maatschappelijke Adviesraad Philadelphia, vanaf 1 november 2006
 • voorzitter Internationaal Symposium Reformatorische Wijsbegeerte, vanaf 1 november 2005
 • lid Minsk-commissie Gereformeerde Kerk, vanaf 2005
 • voorzitter Sensor, vanaf 1 november 2003
 • lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Cultuurethiek, vanaf 2002
 • lid bestuur ZOA Vluchtelingenzorg, vanaf 1 september 1999
 • mede-oprichter en bestuurslid Platform Zorg voor Leven, 1999
 • lid evangelische Forschungsakademie, Berlijn

Partij

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007 voor de ChristenUnie-fractie
 • directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, van 1 september 2002 tot november 2002
 • directeur Marnix van Sint Aldegonde Stichting, wetenschappelijk bureau van de R.P.F., van 1995 tot 1 september 2002
 • medewerker R.P.F.-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1988 tot 1989
 • voorzitter R.P.F. kiesvereniging IJsselstein, van 1992 tot 1994

Vorige hoofdfuncties

 • interim-directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, vanaf 1 februari 2007
 • docent politieke en sociale filosofie, factulteit der wijsbegeerte, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 2003
 • gastdocent Dordt College, Sioux City (Iowa, V.S.), van januari 2003 tot juli 2003
 • lector samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, vanaf 2002
 • lector samenlevingsvraagstukken, Christelijke Hogeschool Ede, vanaf 2002
 • directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, van 1 september 2002 tot november 2002
 • directeur Marnix van Sint Aldegonde Stichting, wetenschappelijk bureau van de R.P.F., van 1995 tot 1 september 2002
 • directeur Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte te Utrecht, van 1991 tot 1995
 • docent geschiedenis M.O.-lerarenopleiding, Evangelische Hogeschool te Amersfoort, van 1987 tot 1990
 • medewerker R.P.F.-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1988 tot 1989

Vorige nevenfuncties

 • adviseur Nationale Conventie, van 1 januari 2006 tot 1 november 2006
 • lid bestuur Institute for Multiparty Democracy, van 1999 tot 2002
 • lid bestuur Stichting Nieuwe Zuid-Afrika, van 1995 tot 1999
 • lid bestuur Prinsjesdagontbijt, van 1999 tot 1 september 2006
 • docent lerarenopleiding, van 1991 tot 1995
 • voorzitter Vereniging van Christen-Historici, van 1989 tot 2007

Bijzonderheden

Publicaties

 • "Zelfbeeld en wereldbeeld: antirevolutionairen en het buitenland 1848-1905" (dissertatie, 1992)
 • "Herenmuiterij: vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging, 1871-1894" (1994)
 • "Zelfbeeld en wereldbeeld: antirevolutionairen en het buitenland, 1848-1905" (dissertatie, 1992)
 • "Uitzien naar de zin: inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing" (1996)
 • "Reformatorische partijvisie: de RPF als christelijke politieke partij" (1996)
 • "Op het breukvlak van twee millennia" (1999)
 • "Op zoek naar de samenleving: over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid" (inaugurele rede, 1999)
 • "Dienstbare samenleving: basiswaarde van de christelijke politiek" (2001)
 • "'Tot een voorbeeld zult gij blijven': mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876" (2001)
 • "Tolereren of bekeren: naar een christelijke visie op verdraagzaamheid" (2001)
 • "Zelfbeeld en wereldbeeld. Antirevolutionair en het buitenland, 1848-1905" (dissertatie, 1992)
 • "Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging 1871-1894" (1994)
 • "Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing" (1996)
 • "Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid" (oratie, 1999)
 • "Op het breukvlak van twee millennia" (1999)
 • "'Tot een voorbeeld zult Gij blijven'. Mr. G. Groen van Prinsterer. Biografie" (2001)
 • diverse wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan bundels