Uitgebreid programma

Voorjaarscongres 14 juni 2008

et programma voor het Voorjaarscongres van 14 juni 2008 ziet er als volgt uit:

08.45-09.25 uur Ontvangst

 • Ontvangst met koffie
 • Inschrijving (alleen nodig voor Uniecongres-afgevaardigden)

09.30 uur Start Voorjaarscongres (plenair grote zaal, Uniecongres-gedeelte)

 1. Opening Voorjaarscongres
 2. Mededelingen
 3. Verslag 18e Uniecongres 17 november 2007
 4. Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici
 5. Voordracht bestuurskandidaten
 6. Afscheid vice-voorzitter Landelijk Bestuur, Bert Groen
 7. Stand van zaken voorbereiding Europese Verkiezingen 2009
 8. Jaarverslag Landelijk Bestuur 2007
  1. Schriftelijk jaarverslag
  2. Financieel jaarverslag
 9. Parlementair Jaarverslag (in interviewsetting)
 10. Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer, Arie Slob
 11. Afsluiting Uniecongres-gedeelte

  13.00 uur Lunchpauze


  14.00 uur Voortzetting Voorjaarscongres (in deelsessies, Ledencongres-gedeelte)

      12.  Politieke bezinning in deelsessies.

  15.00 Voortzetting Voorjaarscongres (plenair in grote zaal, Ledencongres-gedeelte)

      13.   Heropening plenair gedeelte van het Voorjaarscongres
      14.   Terugkoppeling aangenomen resoluties vorig Ledencongres
      15.   Presentatie en welkom nieuwe partijdirecteur, Menno van Hulst
      16.   Uitreiking Ledenwerfprijs 2007
      17.   Toespraak vice-premier, André Rouvoet
      18.   Sluiting Voorjaarscongres