Thematische partijcommissies

De ChristenUnie heeft een aantal thematische partijcommissies (TPC's). Deze commissies hebben als taak om inhoudelijke bijdragen te leveren aan de standpuntbepaling over bepaalde thema’s, zowel binnen als buiten het proces om te komen tot een landelijk verkiezingsprogramma.

De commissies worden bemenst door experts op het betreffende terrein die lid zijn van de ChristenUnie. Op die manier kan van de brede en diepgaande kennis die in onze achterban over allerlei beleidsterreinen aanwezig is optimaal gebruik gemaakt worden voor opinievorming en beleidsafwegingen.

Beleidsterreinen

Op dit moment zijn de volgende thematische partijcommissies actief:

Defensie

Secretaris: Christiaan Meinen
E-mail: tpc.defensie@christenunie.nl

Duurzaamheid

Voorzitter: Sander van 't Foort
E-mail: tpc.duurzaamheid@christenunie.nl

Documenten TPC Duurzaamheid

Nieuws TPC Duurzaamheid:

Inrichting openbaar bestuur

Voorzitter: Arie Elsenaar
Secretaris: Tycho Jansen
E-mail: tpc.openbaarbestuur@christenunie.nl

Internationale samenwerking

Voorzitter: Wim den Hartog
Secretaris: Richard Havinga
E-mail: tpc.internationalesamenwerking@christenunie.nl

Onderwijs

Voorzitter: Jan Westert
Secretaris: Dico Baars
E-mail: dico.baars@zederik.christenunie.nl 

Wonen

Voorzitter: Ankie van Tatenhove
Secretaris: Jan Willem Westerveld
E-mail: tpc.wonen@christenunie.nl 

Zorg en welzijn

Voorzitter: Kees Hummelen
Secretaris: Paul de Jongh
E-mail: tpc.zorg@christenunie.nl 


Leden die een bijdrage willen leveren of een adviesvraag willen stellen aan één van deze TPC’s kunnen bovenstaande mailadressen gebruiken.