29e Unie- en 14e Ledencongres (Ede)

De ChristenUnie houdt op zaterdag 21 juni het 29e Unie- en 14e Ledencongres. Dit gecombineerde congres vindt plaats in de Schuilplaats te Ede en begint om 10u00.

Het congres begint met een bijdrage van ds. Mirjam Kollenstaart. Als afsluiting houdt politiek leider Arie Slob zijn toespraak. Na afloop van het congres (rond 16u00) is er gelegenheid om met een drankje nog even wat met elkaar na te praten.

Partijvernieuwing

Het congres kent een gevarieerd programma. In de ochtend is er onder meer aandacht voor concrete uitwerkingsvoorstellen van de op 23 november 2013 in gang gezette partijvernieuwing. Als de voorstellen van het Landelijk Bestuur worden aangenomen, kunt u als lid van de ChristenUnie vanaf 1 januari 2015 meepraten en -stemmen over álle belangrijke partijzaken.

Deelsessies

Het middagprogramma start in deelsessies:

1) Decentralisatie in de zorg
Speciaal voor onze lokale politici hebben we staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) bereid gevonden om met lokale ChristenUnie-bestuurders door te praten over de overheveling van zorgtaken naar de gemeente. Hebt u zorgen over de zorgtaken die van het rijk naar de gemeenten gaan, hebt u hier vragen over, of wilt u de staatssecretaris nog iets meegeven, dan krijgt u in deze deelsessie hier gelegenheid voor. Deze deelsessie wordt mede namens de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie voorbereid en georganiseerd en is zowel voor lokale ChristenUnie-politici interessant als voor leden.

2) Partijvernieuwing fase 2
Voor kiesverenigingbestuurders is er een deelsessie over fase 2 van de partijvernieuwing. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe we ons als ChristenUnie het beste lokaal kunnen organiseren.

3) Terugblik politieke seizoen 2013-2014
Ook is er een meer algemene sessie, waarin de deelnemers samen met landelijke ChristenUnie-politici terugkijken op het seizoen 2013-2014.

4) Uniefundering
De ChristenUnie is een uitgesproken christelijke partij. Hierin vinden christenen elkaar om vanuit hun missie politiek relevant te zijn. Zij doet dat vanuit een grondslag waarin de traditie van de partij en haar voorgangers doorklinken. In deze deelsessie gaan we met elkaar in gesprek om na te gaan of en hoe nu en in de toekomst deze grondslag voldoende binding geeft om alle betrokken christenen binnen onze partij te verenigen.

5) Pitchen en leden werven
In 2015 wil de ChristenUnie 2015 nieuwe leden erbij! Leer in deze deelsessie hoe u op aanstekelijke en kernachtige wijze uw persoonlijke drive om voor de ChristenUnie actief te zijn, in een persoonlijke pitch kunt verwerken. En hoe u daarmee in uw omgeving aan de slag kunt om leden te werven!

Resoluties

Er zijn voor dit congres drie resoluties ingediend. De resoluties kunt u terugvinden bij de congresstukken (agendapunt 8). De resoluties zijn ingediend door Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Daardoor zijn ze automatisch voldoende ondersteund en zullen ze in behandeling worden genomen.

Aanmelden

U kunt zich als vertegenwoordiger van uw kiesvereniging of als lid hieronder aanmelden. U kunt hier ook aangeven aan welke deelsessies u wilt deelnemen.