Carla Dik

Curriculum Vitae Carla Dik-Faber

Carla Dik-Faber is Lid van de Tweede Kamer sinds 20 september 2012.

Personalia

 • titulatuur, naam; voor- en roepnaam: drs. C. Dik-Faber (Carla)
 • geboren: 6 mei 1971, Voorburg
 • woonplaats: Veenendaal
 • samenlevingsvorm: gehuwd, één dochter
 • levensbeschouwing: lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk 
 • email: c.dik@tweedekamer.nl
 • website: www.carladik.nl

Portefeuille sinds september 2012

Werkervaring

 • Statenlid ChristenUnie Provincie Utrecht van maart 2007-september 2012
 • Gemeenteraadslid ChristenUnie Gemeente Veenendaal van maart 2002-maart 2010
 • Kandidaat Europarlementariër Eurofractie ChristenUnie SGP van januari 2009-juni 2009
 • Freelance kunsthistoricus van januari 2002-maart 2007
  Kunsthistorische presentaties en lezingen; voorzitter Stichting proArt; gastdocent kunstgeschiedenis Christelijke Hogeschool Ede; schrijver en redacteur 'Kind en Kunst' van opvoedingsblad Aan de Hand; lid van de begeleidingscommissie Belvédère-project 'Historische moestuinen'.
 • Junior beleidsmedewerker MO Groep van 1998 – 2001
  Medewerker van de afdeling Positionering en Profilering (politieke lobby!); organisatie van ledenvergaderingen; ledencontacten Jeugdzorg en Algemeen Maatschappelijk Werk; ambtelijk secretaris van de Stichting Overleg Jeugdvoorzieningen Nederland.
 • Projectmedewerker Instituut Collectie Nederland van 1991 – 1992
  Assistentie bij de organisatie van (inter)nationale tentoonstellingsprojecten.
  Hoofd van de afdeling Secretariaat.

Opleidingen

 • Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht van 1992 – 1998
  Afgestudeerd met als specialisaties iconografie en iconologie.
  Afstudeeronderwerp: Eva-ecclesia typologie.

Publicaties

 • Co-auteur van het verkiezingsprogramma 'Voor de verandering, 7 christelijk-sociale hervormingen'
 • Co-auteur van de landelijke ChristenUnie Handreiking verkiezingen Provinciale Staten 2011-2015
 • Auteur van het hoofdstuk 'ruimtelijke ordening en wonen' van de landelijke ChristenUnie Handreiking Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2010-2014
 • Eindredactie ledenblad en beheer website ChristenUnie Veenendaal