30e Uniecongres (Lunteren)

Congres 22 november 2014

De ChristenUnie en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie hielden op 22 november 2014 een gezamenlijk congres in congrescentrum 'De Werelt' in Lunteren.

Highlights agenda Uniecongres
Belangrijke onderdelen van het Uniecongres zijn:

  • vaststelling van de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen
  • vernieuwing van de partijstructuur, fase 2
  • gesprek over de Uniefundering

Het volledige programma

9:30 - 10:00 Inloop / ontvangst / inschrijving
10:00 - 10:30 Gezamenlijke opening Uniecongres / Bestuurdersdag
  1. Opening
  2. Politieke actualiteit (met inbreng Tweede Kamerfractie)
  1./2. Agenda
10:30 - 13:00 Parallel programma Uniecongres / Bestuurdersdag
  Uniecongres: 3. Bespreking Verslag Unie- en Ledencongres d.d. 21 juni 2014
  Uniecongres: 4. Bespreking Voorstel Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015
  Uniecongres: 5. Bespreking Voorstel Vernieuwing partijstructuur, fase 2
  Uniecongres: 6. Bespreking Voorstel Wijziging Regeling Verenigbaarheid van functies
  Uniecongres: 7. Bespreking Notitie Uniefundering
13:00 - 13:45 Gezamenlijke lunch