Waarom stemde de ChristenUnie eind november niet voor een motie van de PVV om de Armeense genocide t

Waarom stemde de ChristenUnie eind november niet voor een motie van de PVV om de Armeense genocide te erkennen?

 De ChristenUnie wil dat we stoppen met verhullend taalgebruik over de Armeense genocide. We moeten dus niet spreken over “de kwestie van de Armeense genocide”, alleen maar met het doel om Turkije niet voor het hoofd te stoten. In plaats daarvan wil de ChristenUnie ruimhartige erkenning. Erkenning van de genocide is een begin van verzoening tussen de Armeense en Turkse volken. Nederland zal wat de ChristenUnie betreft in EU-verband erbij Turkije op aandringen om de Armeense genocide te erkennen. Dit alles in lijn met de eerdere moties Rouvoet en Voordewind.
 
Bij de coalitieonderhandelingen heeft de ChristenUnie zich sterk gemaakt voor ruimhartige erkenning van genocides. In het regeerakkoord staat nu: “leidend bij de erkenning van genocides zijn voor de Nederlandse regering uitspraken van internationale gerechts- of strafhoven, eenduidige conclusies volgend uit wetenschappelijk onderzoek en vaststellingen door de VN. Nederland handelt overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide.”
 
De ChristenUnie heeft er bij het kabinet op aangedrongen om op korte termijn te komen met een plan om invulling te geven aan deze tekst uit het regeerakkoord. Volgens planning komt het kabinet vóór het einde van het jaar met dit plan. De ChristenUnie wil het kabinet die ruimte geven, omdat we vertrouwen op een goede invulling van dit kabinet. Daarom stemde de ChristenUnie niet vóór een PVV-motie, die deze ruimte niet gaf. Dat doet niets af aan het standpunt van de ChristenUnie met betrekking tot de Armeense genocide. De Armeense genocide is een genocide. De ChristenUnie wacht nu op een kabinetsreactie en zal zich bij die gelegenheid opnieuw helder uitspreken. De ChristenUnie zal dan ook opnieuw pleiten voor aanwezigheid op  regeringsniveau bij de jaarlijkse herdenking van de Armeense genocide, volgend jaar in Yerevan.