Wat vindt de ChristenUnie van de opening van vliegveld Lelystad per 1 april 2019?

Voor de ChristenUnie is opening van vliegveld Lelystad per 1 april 2019 nog geen gelopen race.

Op dit moment is het vooral zaak dat alle informatie foutloos, onafhankelijk getoetst en beschikbaar komt. Zover zijn we nog niet. Er zijn nog onderzoeken gaande over geluids- en milieuoverlast en hinder van lage aanvliegroutes. Ook heeft de regering nog geen luchthavenbesluit aan de Kamer voorgelegd. Op dit moment valt er dus nog geen besluit.

Om die reden heeft de ChristenUnie afgelopen op 21 december niet voor een motie van de SP gestemd om nu al te besluiten Lelystad Airport niet te openen. Naar verwachting is in het eerste kwartaal van 2018 alle informatie aanwezig om tot besluitvorming te komen; dat willen we afwachten. We houden daarbij scherp in de gaten hoe de plannen en de uitwerking daarvan zich verhouden tot de bestaande regelgeving, het belang van burgers en het algemeen belang.