14e Uniecongres en 3e Ledencongres

Congresstukken 14e Uniecongres en 3e Ledencongres 12 november 2005

In dit dossier kunt u de congresstukken van het 14e Uniecongres en het 3e Ledencongres nalezen. Deze congressen zijn gehouden op 12 november 2005 in Lunteren.

Programma (het complete programma vindt u in de congresbundels va het Uniecongres en Ledencongres)
Het Uniecongres vindt plaats tussen 9.30 en 10.30 uur. Aansluitend wordt het Ledencongres gehouden. Het geplande kinderprogramma gaat neit door vanwege de geringe belangstelling. Wij vragen uw begrip hiervoor.

9.30 uur   Uniecongres (Europazaal)
 1. Opening Uniecongres door voorzitter Peter Blokhuis
 2. Mededelingen
  1. EDU Zwitserland
  2. Verslag vorig Uniecongres
 3. Financiën
  1. Hoogte contributie 2006 (ter informatie: begroting 2006)
  2. Voorstel financiën Provinciale Unies (dit agendapunt is vervallen)
 4. Afsluiting en gebed door vice-voorzitter Bert Groen
10.30 uur   Ledencongres (Europazaal)
 1. Opening Ledencongres en toelichting op het programma door voorzitter Peter Blokhuis
 2. Overdenking
 3. Deelsessies Ledencongres:
  1. Stimuleringsmaatregelen voor het gezin als sociale bouwsteen
  2. Toekomst voor het bijzonder onderwijs in relatie tot scheiding tussen kerk en staat
  3. Gewetensdwang, de liberale 'jihad' en de rol en verantwoordelijkheid van de media
  4. Maatschappelijke zorgtaken van jong en oud
  5. Israël, het Midden-Oosten en houding tegenover de Islam en Islamitische landen
  6. Christelijk-sociale visie op een verantwoordelijke economische ontwikkeling van de maatschappij
  7. Duurzame energie
  8. Workshop Campagnevoeren
12.30 - 13.30 uur   Lunch - tevens 2e mogelijkheid stemkaarten te halen voor het Ledencongres

13.30 uur   Heropening Unie- en Ledencongres (Europazaal)
 1. Speech André Rouvoet
 2. Intermezzo Tylio Lobman (echtgenoot van badmintonster Mia Audina)
 3. Voortzetting Ledencongres: terugkoppeling aangenomen resoluties vorig Ledencongres door dagvoorzitter
 4. Stemverklaring en stemming per resolutie over:
  1. Amendement(en) op ingediende resolutie - inhoudelijk en tekstueel
  2. De resolutie
 5. Intermezzo Tylio Lobman
 6. Afsluiting Ledencongres
Leden hebben de gelegenheid gehad om tot en met 28 oktober resoluties in te dienen voor de verschillende deelsessies (voor de onderwerpen zie Handschrift). Een aantal indieners heeft aangegeven daar meer tijd voor nodig te hebben. Het bestuur wil hun die tijd graag geven vanuit de gedachte dat we een goed en breed inhoudelijk debat met elkaar moeten voeren over accenten in het nieuwe verkiezingsprogramma.
Hierdoor is deze congresbundel pas definitief geworden op 7 november 2005 en ook op diezelfde datum op de site geplaatst.

Congresstukken 14e Uniecongres

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Congresstukken 3e Ledencongres

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten