13e Uniecongres en 2e Ledencongres

Congresstukken 13e Uniecongres en 2e Ledencongres 9 april 2005

Zaterdag 9 april 2005 is het 13e Uniecongres en het 2e Ledencongres gehouden in Lunteren. Op deze pagina vindt u alle congresinformatie en de congresstukken.

Programma (het complete programma vindt u in de congresbundels van het Uniecongres en Ledencongres)
Na de gezamenlijke start vergaderen Uniecongres en Ledencongres in verschillende zalen.

Uniecongres
In het Uniecongres zijn o.a. de jaarverslagen en bestuursverkiezingen aan de orde.

Ledencongres
Het Ledencongres is de plek, waar leden van de lokale ChristenUnies elkaar ontmoeten om actief bij te dragen aan de verdere versterking van de christelijke politiek in Nederland. In dit tweede Ledencongres zal verslag worden uitgebracht over het vervolg van de aangenomen resoluties op het 1e Ledencongres van 13 november. Verder is op basis van door leden geleverde input is door de congresorganisatie voor de volgende vier onderwerpen gekozen om op 9 april met elkaar over te spreken (onder voorbehoud):

  1. De rol van de religie in de politiek
  2. Het einde van de verzorgingsstaat
  3. De Europese grondwet
  4. Landbouw: schaalvergroting of landschap?

Ook is er een toespraak van André Rouvoet. Het Ledencongres staat weer onder leiding van Eimert van Middelkoop.


Congresstukken 13e Uniecongres

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Verslag Unie- en Ledencongres Christenunie 9 april 2005139264application/msworddownload
Profielschets bestuursleden Landelijk Bestuur62976application/msworddownload
Brief oproep vacatures Landelijk Bestuur136704application/msworddownload
Congresbundel 13e Uniecongres 9 april 2005474112application/msworddownload
Nazending Congresbundel 13e Uniecongres 9 april 2005899584application/msworddownload
Jaarverslag Eurofractie 2004121856application/msworddownload
Programma 13e Uniecongres en 2e Ledencongres 9 april 200527136application/msworddownload
CV kandidaten bestuursverkiezing Uniecongres 9 april 200531232application/msworddownload
Jaarverslag ChristenUnie 2004255183application/pdfdownload

Congresstukken 2e Ledencongres

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Gecorrigeerde resoluties en uitslag stemmingen 2e Ledencongres 9 april 2005188928application/msworddownload
Verslag Unie- en Ledencongres Christenunie 9 april 2005139264application/msworddownload
Verslag middagprogramma 1e Ledencongres 13 november 2004115712application/msworddownload
Programma 13e Uniecongres en 2e Ledencongres 9 april 200527136application/msworddownload
Congresbundel 2e Ledencongres 9 april 2005369152application/msworddownload