12e Uniecongres en 1e Ledencongres

Congresstukken 12e Uniecongres en 1e Ledencongres 13 november 2004

Zaterdag 13 november is het 12e Uniecongres gehouden. Tevens is op die datum het 1e Ledencongres georganiseerd. Op deze pagina vindt u alle congresinformatie en de congresstukken.

Locatie: Conferentiecentrum Zonheuvel in Doorn
Tijd: 10.00 - 15.00 uur

Programma (het complete programa vindt u in de congresbundels van het Uniecongres en Ledencongres)
Na de gezamenlijke start met een meditatie door Ine Voorham, directeur Welzijs- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils, vergaderen Uniecongres en Ledencongres in verschillende zalen. Het ledencongres staat onder leiding van Eimert van Middelkoop. Ook de afsluiting is gezamenlijk met cabaret en een toespraak van André Rouvoet.

Uniecongres
Op de agenda van het Uniecongres staan onder andere:
 • financiële zaken als jaarrekening, begroting en halfjaarcijfers
 • instelling van de Geschillencommissie
 • vaststelling van het Reglement kandidaatstelling
 • verantwoording gang van zaken rond en in de Eurofractie
 • presentatie plannen stuurgroep vrouwenparticipatie
Ledencongres
Het Ledencongres is de plek, waar leden van de lokale ChristenUnies elkaar ontmoeten om actief bij te dragen aan de verdere versterking van de christelijke politiek in Nederland. Op basis van door leden geleverde input is door de congresorganisatie voor de volgende vier onderwerpen gekozen om op 13 november met elkaar over te spreken:
 1. een relevant sociaal-economische concept voor de praktische politiek
 2. thema’s en doelgroepen waar de ChristenUnie zich op moet richten (migranten, vrouwen en jongeren)
 3. integratie, omgaan met islam en de toetreding van Turkije tot de EU
 4. eurofractie declaratiegedrag en fractievorming Europa
Belangrijke data
Termijnen conform artikel 11, 12 en 13 Reglement Uniecongres
 • voorstellen van kiesverenigingen tot 15 september
 • moties en amendementen op voorstellen tot 15 oktober 
 • overige moties tot 30 oktober
 • plaatsing moties op website 2 november
Termijnen conform artikel 9 en 10 Reglement Ledencongres
 • resoluties over bovengenoemde onderwerpen tot 15 september (verlengd tot 20 oktober)
 • plaatsing resoluties op website 25 september 
 • amendementen op resoluties tot 15 oktober (verlengd tot 30 oktober) 
 • plaatsing amendementen op website 2 november

Congresstukken 12e Uniecongres

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Congresstukken 1e Ledencongres

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten